sourze.se
Artikelbild

Egenanställning kan lösa ungdomsarbetslösheten

"I många länder i Europa är egenanställning mycket vanligt. I Sverige har utvecklingen varit långsam på grund av ogynnsamma regelverk och en ogin inställning från politiker och myndigheter. Nu är tiden mogen för mer egenanställning även i Sverige."

I Sverige ligger arbetslösheten nu stadigt på alarmerande höga nivåer. Statistiska Centralbyråns SCB senaste rapport visar att arbetslösheten i april var 9,8 . Enligt SCB är ungdomsarbetslösheten nu över 30 , bland de högsta i hela Europa. Den höga arbetslösheten är skrämmande eftersom den ställer hundratusentals personer utanför arbetsmarknaden. Men ännu mer skrämmande är den tendens vi nu ser - att samhället och medierna håller på att vänja sig vid så höga arbetslöshetstal. Siffror som tidigare skulle ha gett krigsrubriker möts nu snarast med en gäspning.

Vill man, som miljöpartiet, på allvar bemöta den höga arbetslösheten bland ungdomar räcker det inte med de gamla vanliga åtgärderna. Arbetsmarknadsutbildning och kunskapslyft har en viktig funktion, men för att utplåna 30 ungdomsarbetslöshet krävs innovativa och nyskapande åtgärder och att man bryter med gamla tankestrukturer och låsningar.

En sådan låsning som behöver försvinna är synen att det bara finns två alternativ för sysselsättning, att vara anställd eller att vara egenföretagare. Genom att stelbent hålla fast vid den världsbilden missar vi många av de alternativ som inte passar i dessa mallar.

Egenanställning, som är en sysselsättningsform som ligger mitt emellan att vara anställd och att vara egenföretagare är ett sådant alternativ. Vid en egenanställning blir den arbetssökande anställd i ett företag för egenanställda. Företaget fungerar då som arbetsgivare, medan den egenanställde själv får utveckla sina egna affärer och skaffa kunder och uppdrag. Dessa kunder betalar till egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den anställde. Bolaget tar också ut en serviceavgift för att sköta hela administrationen kring att ha en anställd.

För den egenanställde är det en stor fördel att man helt kan koncentrera sig på sina uppdrag och sin affärsutveckling och slipper allt det administrativa kring företaget. Det är väl känt genom många undersökningar att just krånglet och administrationen avhåller många ungdomar från att starta helt egna företag. Egenanställning kan därför erbjuda en fantastisk möjlighet att pröva sin företagsidé och skaffa en egen kundkrets. En stor andel av de egenanställda går efter en period vidare på den ordinarie arbetsmarknaden genom att antingen bli anställda av någon av sina kunder eller genom att starta ett helt eget företag.

I många länder i Europa är egenanställning mycket vanligt. I Sverige har utvecklingen varit långsam på grund av ogynnsamma regelverk och en ogin inställning från politiker och myndigheter. Nu är tiden mogen för mer egenanställning även i Sverige.

Vi i Miljöpartiet föreslår att det inrättas ett stort antal egenanställningsbolag runt om i landet, särskilt fokuserade på ungdomar. Bolagen bör vara privata men bör kunna få både ekonomiskt stöd och kompetensstöd från stat och kommuner. I egenanställningsbolagen kan unga människor få anställning och sedan utföra uppgifter efter sina egna intressen och sin egen kunskapsnivå. Det kan handla om allt från trädgårdsarbete till avancerade konsulttjänster för nyexaminerade ingenjörer. Vi tror att en sådan utveckling kan ge tiotusentals nya jobb för ungdomar runt om i Sverige.

Det som krävs är en tydlig politisk inriktning som visar att egenanställning är en välkommen anställningsform som ska underlättas av våra myndigheter. Miljöpartiet står för den politiken.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Per Bolund

Om artikeln

Publicerad: 27 maj 2010 12:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: