sourze.se
Artikelbild

Du bestämmer vilka frågor F! Ska driva i valet

Feministiskt initiativ har startat en öppen webbröstning om vilka frågor partiet ska gå till val på. Att F! har valt att ha en öppen webbomröstning beror på att vi vill nå ut till våra väljare och låta dem påverka den politiska processen.

Internet har förändrat demokratin och skapat en miljö där aktivismen kan frodas och spridas lättare. Särskilt via de sociala medierna finns det möjlighet att påverka och sprida sina åsikter och sina kunskaper en till stor grupp människor. Väljarnas makt har därmed ökat. Möjligheterna att kritisera politik och de politiker som står för den blir allt större. Därför är det nu dags att förändra de strukturer som tidigare har hindrat väljare från att kunna påverka och förändra de politiska processerna.

Varje person som besöker den öppna webbomröstningen har möjlighet att välja de tre frågor som denna tycker att F! särskilt ska lägga vikt vid. De frågor som våra väljare kan välja bland är:


* Ett arbetsliv fritt från diskriminering
* Jämställda löner
* Individualiserad föräldraförsäkring
* Arbetstidförkortning
* Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv
* En samlad social försäkring
* Ett nej är ett nej
* Gör barns rättigheter till lag
* En grön omställning
* Aktivera pensionspengarna till klimatomställning
* Säkerhetspolitik för människor inte stater
* Global rättvisa
* Solidarisk asylpolitik

Anledningen till att Feministiskt initiativ valt att låta sina medlemmar påverka vilka frågor som ska drivas i valet i höst är alltså en del av en demokratiprocess. För att hålla demokratin levande är de viktigt att den ständigt förändras allteftersom de samhälleliga strukturerna gör det. De sociala mediernas framfart har gjort det tydligt att de politiska partierna tidigare har sysslat med en envägskommunikation. Så är inte fallet idag. Att ha en webbomröstning är ett utmärkt sätt att få reda på vilka frågor som väljarna tycker är viktiga. Genom att öppna upp för en mer demokratisk process ökar engagemanget och interaktiviteten i politiken. Internet är helt enkelt en del av den framtida politiska processen. Det går inte att förneka. För Feministiskt initiativ är det en naturlig utveckling att ta vara på de nya möjligheter som öppnats, eftersom politiken ska vara en arena som är öppen för alla.

Genom att gå in på ">www.feministisktinitiativ.se kan du också påverka vilka politiska frågor F! ska driva i valet i höst!


Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Erika Sörqvist

Om artikeln

Publicerad: 08 apr 2010 10:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: