sourze.se
Artikelbild

Sverige måste värna friheten på Internet

"Den nya tekniken rymmer en enorm potential att frigöra – inte fängsla – människor och Sverige ska gå i första ledet i arbetet med att göra Internet till ett allt mer centralt verktyg i arbetet för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter."

Tillgången till Internet har de senaste dryga tio åren ökat dramatiskt runtom i världen. Till konsekvenserna av digitaliseringen och globaliseringen hör också att diktaturer och repressiva regimer världen över söker kontroll över elektroniska informationsflöden. Sverige har en viktig uppgift värna ett öppet och fritt Internet i hela världen.

I Iran beräknas regimen ha stängt ned 500 miljoner internetsidor. I Kina spärras Facebook och cyberattacker mot dissidenter tillhör vardagen. I Kuba går regimen så långt som till att göra Internet olagligt om man inte innehar ett särskilt tillstånd sanktionerat av den särskilda partieliten för sitt abonnemang. Det är uppenbart att många diktatoriska regimer begränsar internetanvändningen i syfte att begränsa oppositionsrörelsernas möjligheter att kommunicera med omvärlden och med varandra. Till detta kommer försöken att i hemlighet spåra regimkritiker, spionera på dem och ibland fängsla dem. Idag sitter ett hundratal cyberdissidenter i fängelse, de flesta i Kina omkring 70 stycken enligt Reportrar utan gränser.

Den nya tekniken rymmer en enorm potential att frigöra – inte fängsla – människor och Sverige ska gå i första ledet i arbetet med att göra Internet till ett allt mer centralt verktyg i arbetet för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Även om vi kan bli mycket bättre ligger vi själva hyggligt långt fram vad gäller utnyttjandet av Internets möjligheter. Det är trots allt få ställen i världen där Internet är bättre reglerat än här. Därför ska vi ta ett ansvar för att driva på friheten på nätet, även i ett globalt perspektiv.

”E-bistånd blir i framtiden ett allt viktigare verktyg mot censur och för öppenhet och demokratisering”, påpekade Johanna Nylander från Juliagruppen vid ett av Moderaternas framtidsseminarium i vintras. Hon har rätt. Och ett sätt att åstadkomma detta är att koppla öppenhet på nätet till svenska biståndsavtal och samarbeten inom ramen för den svenska biståndsbudgeten. Genom att i stor utsträckning inrikta biståndet på teknik kan vi stötta – och starta – lokala projekt som syftar till att ge människor tillgång till kunskap och information, bland annat om deras rättigheter och hur de kan utkräva dem. Med mer internetperspektiv i vårt biståndsarbete gör vi en skarp markering mot regeringsföreträdare i totalitära regimer. Men vi öppnar också möjligheter för praktisk aktivism som kan göra verklig skillnad. Med rätt förutsättningar kan nätet bli ett reellt verktyg för demokratibyggande.

Givet att Sverige ligger långt fram när det gäller användningen av Internet bör vi redan av det skälet vara beredda att ta ett särskilt ansvar för att driva på det internationella samarbetet kring cybersäkerhet och frihet på nätet. Utrikesminister Carl Bildt M har därför gett friheten på Internet särskild prioritet i Utrikesförvaltningens arbete det här året. Där söks samarbete med de länder, organisationer och företag, som i likhet med oss ser digitaliseringen som en av de stora framtidsutmaningarna och som är beredda att göra en extra insats för att slå vakt om friheten på nätet.

Vi måste se Internets potential att stärka demokrati och mänskliga rättigheter när Internet tydligare kopplas till vår utrikes- och biståndspolitik. Sverige har en viktig uppgift att stärka Internet som ett verktyg för mer demokrati, mer öppenhet och mer frihet i världen.


Om författaren

Författare:
Henrik Von Sydow

Om artikeln

Publicerad: 07 apr 2010 10:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: