sourze.se
Artikelbild

Jobb snarare än bidrag löser klimatkrisen

"Utan fler i arbete har vi inte råd att göra de nödvändiga investeringarna som krävs. Med oppositionens bidragslinje kommer miljöarbetet reduceras till något vi bara kan unna oss i högkonjunktur."

Vi är alla överens om att vi måste hitta ett sätt att leva tillsammans med naturen utan att förstöra den. För att kunna genomföra de satsningar och investeringar som behövs för att lösa miljöproblemen behöver Sverige ha goda och stabila statsfinanser. Det får vi genom en fortsatt grön arbetslinje och fler i arbete.

Efter den ekonomiska recessionen har många människor hamnat i utanförskap och när fler behöver stöd blir mindre pengar över till miljösatsningar. Därför måste varje politiskt parti som aspirerar på att lösa klimatfrågan också kunna leverera trovärdiga lösningar för att få fler människor i arbete. Alliansen har gjort det billigare att anställa, enklare att starta företag och vi har sänkt skatten på arbete. Till nästa mandatperiod utvecklar vi den gröna arbetslinjen så att den kommer ännu fler till del.

Vänsterexperimentet presenterar istället förslag om bidrag för fler. Värsta hycklarna är Miljöpartiet som driver en politik för mindre arbete. Förutom riktade skattehöjningar mot redan utsatta grupper såsom ungdomar vill de införa ett omdöpt friår och förkorta arbetstiden. När alla andra inser att vi behöver anstränga oss mer för miljön så väljer Miljöpartiet att föra en politik som leder till högre arbetslöshet.

Sverige behöver skapa förutsättningar för fler gröna jobb. Genom att satsa på forskning för att möta klimatutmaningen får vi också ökad möjlighet att exportera våra klimatneutrala alternativ och solidariskt skydda miljön världen över. För att skapa nya gröna jobb krävs också en grön arbetslinje. Jobbskatteavdragen skapar utrymme för människor att göra miljövänliga val. En företagsvänlig politik gör det möjligt för företag att ställa om till en mer klimatsmart produktion.

För att ytterligare stärka miljösatsningarna genomför Alliansen ett grönt skatteskifte. Oppositionen försökte utan framgång förra mandatperioden och misslyckades och vi ser nu att vår satsning ger effekt. Alla med jobb har fått mer pengar över samtidigt som vi bland annat har gjort det dyrare att släppa ut koldioxid.

Utöver det har vi också, trots finanskris, kunnat satsa på havsmiljön, forskning, infrastruktur och hållbara städer eftersom vi, till skillnad från andra länder, haft ordning i statsfinanserna. En bra miljö- och klimatpolitik får aldrig bli en lyx som vi bara kan unna oss i goda tider.

Alliansens klimatpolitik är viktigt för såväl miljön som för jobben. Våra stora satsningar på förnyelsebar energi lägger grunden för framtidens elproduktion samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Med en bibehållen kärnkraft tryggar vi även den elintensiva basindustrin som sysselsätter runt 300 000 människor. Deras jobb vill vänsterexperimentet riskera genom att säga nej till innovationer och utvecklingen av kärnkraft.

För att klara av klimatutmaningen behöver utvecklingen av en grön arbetslinje fortsätta. Utan fler i arbete har vi inte råd att göra de nödvändiga investeringarna som krävs. Med oppositionens bidragslinje kommer miljöarbetet reduceras till något vi bara kan unna oss i högkonjunktur. Vägen framåt måste istället vara en jobbpolitik som garanterar ett effektivt miljöarbete i bra såväl som i dåliga tider.


Följ ungdomspartiernas debatt på Sourze


Om författaren

Författare:
Niklas Wykman

Om artikeln

Publicerad: 24 mar 2010 13:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: