sourze.se

Zeitgeiströrelsen vill omfördela jordens resurser

Nyligen hölls ett globalt evenemang döpt till Z-Day. 337 separata evenemang världen över. Ett av dem i Stockholm. Zeitgeist-rörelsen har brett ut sig över hela världen och blir allt svårare att avfärda.

I slutet av december 2009 publicerade Dagens Nyheter en artikel där resultatet av en LO-rapport visade att inkomstskillnaderna i Sverige ökade mellan 1991 och 2007 Skillnaden mellan fattiga och rika ökar dramatiskt. Exakt hur läget ser ut i resten av världen och huruvida fattigdomen ökar eller minskar debatteras och vissa menar att många människor har fått det bättre för att de har högre inkomster medan andra menar att det är oväsentligt eftersom deras köpkraft har minskat på grund av till exempel inflation. Många kritiker menar också att, även om människor har fått en något högre inkomst så har inte produkterna som är tillgängliga blivit bättre och livsmedlen inte nyttigare utan snarare tvärtom. Man kan resonera som följer; vad gör en lönehöjning på 25 öre om tillgången till rent vatten har försvunnit?

Oberoende av hur man ser på det så lever en sjättedel av världens befolkning på mindre än 1 USD om dagen. Samtidigt blir de rikaste rikare och en siffra som återkommer är att 2 procent av världens befolkning äger mer än hälften av världens alla rikedomar Richest 2 Percent Own Half the Worlds Wealth , Common Dreams.

Jag vill hävda att anledningen till att resursfördelningen i vår värld är så skev inte beror på som många liberaler vill hävda att 80 procent av alla världens människor bara är lata och vill leva på bidrag. Fundera istället på varför det är i främst USA men också Europa som världens resurser till slut hamnar. Om man summerar så är det nämligen så det ligger till. De 11 rikaste människorna är samtliga män. Fyra ifrån Europa och tre ifrån USA. De övriga fyra är ifrån Mexiko, Indien och Brasilien. USA och Europa står tillsammans för ca 14 procent av jordens population och ungefär 63 procent av det globala nettovärdet enligt Wikipedia.

Det borde inte innebära några större svårigheter att se sambandet mellan den kapitalistiska och imperialistiska politik som förs i USA och Europa, och den orättvisa, globala resursfördelningen. Det finns bara ett mål i den kapitalistiska världen och det är profit. De lagar som finns för att reglera företag skulle inte ens räcka till även ifall rättsväsendet inte var så genomkorrupt som det är. Stora företag har också råd att bryta emot alla regler i boken. Genom att betala böter kommer man långt.

Problemet med disponeringen av jordens resurser är att den baseras på det artificiella monetära systemet som i sin tur har skapats och underhållits av människor med privata motiv. Det är inte bara orättvist, det är sorgligt. Det sorgliga är att vi har de nödvändiga resurserna och den nödvändiga tekniken för att ge alla världens människor en gemensam och hög levnadsstandard med tillgång till sjukvård, mat, bostad och framför allt frihet utan fordrat ekorrhjulsarbete i ”8-till-5”-anda.

2007 producerade en man vid namn Peter Joseph en film som snabbt blev en succé på Internet. Filmen heter "Zeitgeist". Budskapet och frågeställningen i filmen följdes upp i den andra filmen som fick namnet "Zeitgeist: Addendum". Sedan dess har Zeitgeist blivit till en global rörelse med avdelningar så kallade "Chapters" i 38 länder och medlemmar i 238 länder.

Rörelsen beskriver sig själva som följer:

"Det är en social rörelse som erkänner merparten av våra globala problem som tekniska problem. Rörelsen brukar karaktäriseras som aktivistgrenen till The Venus Project. Projektet grundades av Jacque Fresco och Roxanne Meadows och har fått stor spridning och uppmärksamhet genom filmen ”Zeitgeist: Addendum” av Peter Joseph som även startade rörelsen. Vi vill öka människors medvetenhet om det monetära systemets tillkortakommanden och inbjuder alla att, på ett fredligt sätt, delta i dialogen och verka för en bättre värld där vi gemensamt arbetar för ett hållbart och rättvist samhälle, oavsett religion eller politiskt inriktning".


The Venus project visar en alternativ framtid och ett alternativt förfarande i insamling och distribution av jordens resurser samt användandet av teknologi för att nå gemensamma mål och uppnå global välfärd. Man menar att man istället för att fastna i fasaden med gamla och förlegade ideologiska begrepp som i dagsläget innebär samma sak, istället bör tänka i nya banor. Man pratar om en "Resursbaserad ekonomi".

Föreställ dig att du går in i den modernaste av affärer och hämtar det du behöver för att ta med dig det hem, utan att betala för det. Föreställ dig en värld helt utan pengar och helt utan fiktiva värden utan värden baserade på våra gemensamma tillgångar i form av naturtillgångar.

Många kallar det fortfarande för en omöjlig utopi men jag måste medge att även om det aldrig blir en perfekt värld så kan den bli bra mycket bättre och "The Venus project" presenterar en mycket intressant teori.


Om författaren

Författare:
Marcus Nordquist

Om artikeln

Publicerad: 17 mar 2010 09:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: