sourze.se

Vi måste börja tro på människors vilja att jobba

"Det är dags att inse att samhället på olika sätt hindrat människor från att få sina första jobb, genom höga ingångslöner, LAS och en dålig svenskundervisning."

Det krävs en ny typ av diskussion kring framtiden och nya lösningar måste till för att göra det lättare för människor som kommer från andra länder till Sverige. Ofta när förståsigpåare diskuterar detta handlar det om säkerhetsaspekter, brottsstatistik och arbetslöshetssiffror. Slutsatsen blir då oftast att om bara det offentliga lägger lite pengar på en fritidsgård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder så kommer det mesta att lösa sig.

För att förbättra situationen krävs ett helt nytt sätt att se på människor. Människor är fantastiska, och fantastiska människor gör fantastiska saker. Om vi vågar tro att människor har en drivkraft att skapa sig ett bättre liv och en förmåga att ta hand om sig själva, så kommer också politiken att förändras för att stödja dem.

Så länge människorna bara blir statistik och problem är det omöjligt att lyckas. De människor som idag lever i utanförskap har otroligt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Språk, svårt att hävda sig, dåliga nätverk och en politik som skapat trösklar är några av problemen.

Svenska för invandrare SFI måste förbättras och göra det tillåtet att göra praktik eller jobba under tiden man går SFI utan att förlora ekonomiskt på det. Allt för att snabbare komma i kontakt med samhället. Politiker som under lång tid trott sig veta bäst vad människor behöver har upprättat Lagen om anställningsskydd som slår hårt mot unga och invandrare. Lagen måste skrotas för att ge människor i de här områdena en chans att få sitt första jobb - arbetslivserfarenhet, lön och arbetskamrater. På samma sätt har svenska arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, som under lång tid skapat en lönebildning med så höga ingångslöner att det är svårt för människor att få sitt första jobb ett ansvar.

En ytterligare förbättring för människor som står långt från arbetsmarknaden skulle vara att tillåta privata arbetsförmedlingar, förmodligen skulle några som är specialiserade på det första jobbet växa fram.

Om man hellre pratar om verkliga lösningar för riktiga människor som man tror gott om, så inser man också att vi skapat ett system där människor som inget hellre vill än att få sitt första jobb och arbetskamrater men är hindrade av politiker. Istället bör vi lita till människors förmåga och tillåta dem att fatta sina egna beslut om vilken ingångslön de kan tänka sig eller hur lång uppsägningstiden ska vara.

Under allt för lång tid har den svenska debatten kretsat kring hur vi kan få människor i sysselsättning. På så sätt kan man säkerligen i flera år se till att de inte ställer till med problem, men i grunden är det få människor som älskar att gå "lär dig söka jobb-kurs" i ett land där man systematiskt hålls borta från arbetsmarknaden av politikerna.

Det är dags att inse att samhället på olika sätt hindrat människor från att få sina första jobb, genom höga ingångslöner, LAS och en dålig svenskundervisning. Den dagen politiker inser att människor är fantastiska och förändrar politiken därefter, kommer många fler människor att göra sitt insteg på arbetsmarknaden.

Och tänk dig den dagen människor i utanförskapsområden börjar vinka till sina grannar och säga, "Vi ses ikväll, jag går till jobbet nu".

Jag vet att jag är beredd att fatta de beslut som krävs, frågan är om vi är tillräckligt många.

Vad säger de andra ungdomspartiledarna?
Klicka här!


Om författaren

Författare:
Magnus Andersson

Om artikeln

Publicerad: 25 jan 2010 09:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: