sourze.se
Artikelbild

FN vill införa åsiktsförbud i Sverige

Här om dagen kom Svenska FN-förbundet, en svensk remissinstans till FN, med krav på åsiktsförbud i Sverige. Med hänvisning till FN:s mänskliga rättigheter vill man förbjuda organisationer som kan betraktas som främlingsfientliga.

Om kravet gick igenom skulle alltså regeringen kunna förbjuda konkurrerande partier utifrån eget tycke. Med tanke på att detta inte är första gången som FN-förbundet kommer med detta krav - 2008 ville man förbjuda Sverigedemokraterna som man, utan motivering, ansåg vara ett främlingsfientligt parti - så kan man förstås fråga sig varför storebror FN fortfarande låter det svenska förbundet sitta med och tycka under FN:s internationella konferenser och möten. Är det en utbredd uppfattning inom FN att de mänskliga rättigheterna kräver att man förbjuder vissa åsikter? Det finns tyvärr tecken på att så skulle kunna vara fallet. Tidigare i år berömde FN Kina som man ansåg föredömligt efterlevde de mänskliga rättigheterna. Och nu plötsligt går det upp ett ljus. Om de mänskliga rättigheterna kräver att regeringsmakten förbjuder partier med fel åsikter så är förstås Kina ett alldeles föredömligt land ur ett FN-perspektiv. För i Kina jagar man inte bara småpartier liknande Sverigedemokraterna, för att de värnar välfärds- och nationalstaten. I Kina är alla partier utom kommunistpartiet förbjudna.

Kina sitter för övrigt själva i rådet för mänskliga rättigheter, tillsammans med länder som Kuba och Saudiarabien. I mars anordnade man en FN-konferens där Libyen var ordförandeland och Iran, Pakistan och Kuba vice ordförandeländer. Under konferensen antogs ett förslag om att uppmana länder runt om i världen att förhindra kritik av religion. Förslaget kom föga förvånande från de muslimska länderna, genom vice ordförandelandet Pakistan. Muhammedteckningarna var ett exempel på yttrandefrihet som, enligt FN, borde förbjudas. Behöver jag vid det här laget ens nämna att endast en minoritet av FN:s medlemsländer är demokratiska stater?

Men trots denna katastrofala utveckling så lyser kritiken med sin frånvaro. Hur kan vår egen regering acceptera ett samarbete som dikteras av icke-demokratiska stater, vilka gång efter annan verkar för att begränsa demokratin i världen? Hur kan något demokratiskt land acceptera detta?

Grundtanken med FN är förstås mycket god - att ena världen för att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Men någon gång måste man också börja bedöma en organisation utifrån hur denna faktiskt agerar - inte bara utifrån vilka retoriska klyschor verksamheten grundar sig på. För mig är det uppenbart att FN av idag knappast är en organisation som ensidigt främjar demokrati. Och om FN fortsätter i nuvarande riktning har förbundet snart spelat ut sin roll. Jag menar att det enda rimliga vore att det internationella förbund som ska verka för demokrati globalt, också styrs och företräds av demokratier. Därför måste det antingen till en reform av FN genom vilken majoriteten av medlemsländerna petas ned till avbytarbänken, eller upprättandet av ett nytt, demokratiskt, FN. Och det är lika bra att väcka denna fråga nu, så länge det är tillåtet...


Om författaren

Författare:
Erik Almqvist

Om artikeln

Publicerad: 11 nov 2009 17:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: