sourze.se
Artikelbild

Sädescirklar - människohand eller UFO:n?

"Massmedia i Sverige har av olika orsaker nästan totalt ignorerat dessa fenomen, men de uppmärksammas ofta i vissa andra länder så som England, USA, Tyskland, Holland, Norge, Danmark, Finland och så vidare."

Vad är det som händer på fälten i Wiltshire, England? Exakta och komplicerade mönster har plötsligt börjat uppstå i säden. Länge har man misstänkt att sädescirklar görs av människor, men kan en människohand verkligen ha skapat de nya cirklarna?

Så kallade "sädescirklar" har bevisligen under en längre tid gjorts av människor. De har varit mycket enkla, men de mer komplicerade sädescirklar som kan ses idag kan inte vara gjorda av människor. De är för komplexa, och tiden de uppkommit under skulle inte ha räckt till för en människa att göra dem. Man kan spekulera i vem/vad som står bakom dessa företeelser. Är de naturfenomen, finns det meterologiska förklaringar till dem eller kan utomjordingar kan ha gjort dem?

En människogjord sädescirkel är oftast ojämn i cirklarna och formerna, den ligger nära vägkanter och gräsplaner och är relativt liten och mycket enkel i sin utformning. Sädesstråna är knäckta mot marken och fotavtryck finns överallt.

De mystiska sädescirklarna som nu börjat observerats är matematiskt perfekta i sina dimensioner med helig geometri piktogram, de har skarpa, tydliga kanter som om en enorm stämpel hade satts ner, och de ligger oftast mitt inne i ett stort sädesfält. Mönstren är ofta väldigt komplexa, detaljerade och stora, och de görs ofta under natten, men ibland även under dagtid. Stråna är böjda som kokt spagetti ungefär en decimeter från marken, inga fotavtryck har funnits. Marken har ibland också varit våt och lerig så att skorna sjunker ner till fotknölarna när man går in där. Stråna är ofta flätade i olika lager i ett visst system för att cirklarna ska synas väl från luften. En främmande energi finns i marken, den känns i kroppen och gör så att digitala kameror och instrument inte fungerar inne i cirklarna. Ett starkt summande ljud kan förekomma när de görs. Ibland har det upptäckts ljusklot små metalliska UFO:n, kanske fjärrstyrda? som snurrar omkring ovanför cirkeln när den görs. Mörka UFO:n kan också ibland synas ovanför cirkeln. Djur i betesmarker i närheten blir ofta skrämda och ger sig av till den andra sidan av fältet även om de inte brukar vara där annars. Insekter och flugor som finns på stråna blir fast där och de som lever kan inte komma loss. Personer som intensivt har tänkt på ett visst mönster, kan efter någon dag höra talas om att det har uppstått just ett sådant mönster i en cirkel. Mönstren blir mer och mer komplicerade för varje år.

Forskningar görs av olika vetenskapliga organisationer och ständiga möten hålls av till exempel CPRI Circles Phenomenon Resarch International och CSETI Center for The Study of Extraterrestrial Entelligence. NASA Amerikanska rymdfartsstyrelsen i USA har haft en utställning med olika bilder från sädescirklar, vilket har förvånat många. De flesta cirklarna uppkommer i England och Wiltshire, men de uppstår också numera på många andra ställen i världen. Många nyfikna från andra länder reser till Wiltshire varje sommar, både noviser och forskare, men bönderna vill inte ha stora dit de skaror som trampar ner deras fält.

Bilder av icke-mänskliga ansikten och digitala meddelanden som riktar sig till mänskligheten har dokumenterats! Carl Sagan skickade ut ett digitalt meddelande i rymden för många år sedan, från det dåvarande största radioteleskopet, och svar har också mottagits i form av ett mönster i Wiltshire!

Massmedia i Sverige har av olika orsaker nästan totalt ignorerat dessa fenomen, men de uppmärksammas ofta i vissa andra länder så som England, USA, Tyskland, Holland, Norge, Danmark, Finland och så vidare. Dessutom görs det radiointervjuer på ämnet i vissa av dessa länder, men inte här i Sverige. Däremot finns det mycket information om sädescirklar om man söker på nätet.


Om författaren

Författare:
Bo Nilson

Om artikeln

Publicerad: 01 okt 2009 11:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: