sourze.se

Sluta slå mynt av folk som saknar bostad!

"Våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer sitter i knä med nappen i mun på kapitalet och håller de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads skull."

Den blomstrande "hemlösaindustri" vi har i Sverige idag, är ett praktexempel på kapitalismens och dess underhuggares girighet.

Den viljelösa debatt som pågår om våra hemlösa medborgare, handlar mer om “vård" än om den brist som råder på billiga hyresrätter och att människor blir vräkta på grund av de ständigt ökande boendekostnaderna.

Våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer sitter i knä med nappen i mun på kapitalet och håller de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads skull.

Ett urholkat argument för att hemlösheten inte kan lösas, är att den är så komplex. Det komplexa i denna fråga är att regeringen, kommunen och frivilligorganisationerna har olika definitioner på vad en hemlös är, utifrån hur bidragen för att hjälpa hemlösa fördelas.

De som får i uppdrag av regeringen att sammanställa hur många hemlösa människor vi har i landet är Socialstyrelsen. Om vi istället använder oss av deras definition av hemlösa, då räknas bara de som haft kontakt med soc eller någon organisation relaterad till hemlöshetsfrågan under en ”mätvecka”, då är den senaste siffran var 17 800.

Använder vi istället forskning med samma definition som socialstyrelsen använder sig av, då visar det sig bland annat att drygt 400 000 unga i Sverige saknar en egen bostad. Bland dem är småbarnsföräldrarna en växande andel, totalt 46 000 unga föräldrar saknar ett eget boende enligt bostadsforskare Sven Bergenstråle.

Vidare säger han: ”Det är en anmärkningsvärd utveckling och ett allvarligt samhällsproblem. Åtta av tio unga vill ha en egen bostad, men allt färre lyckas få det. Det är brist på hyresrätter i storstäderna och många har inte råd att köpa ett eget boende.”

Hur kan vi som har ett tryggt hem att gå till, vara medlöpare till att hyrorna ideligen höjs och att våra nybyggen inte är att tänka på för allt fler människor i vårt samhälle, på grund av allt för höga inkomstkrav? Allt detta på grund av att våra politiker och tjänstemän inte följer vår grundlag, där det står inskrivet att bostadsbeståndet ska tillgodose varje medborgares “rätt till bostad".

För det kan väl ändå inte vara meningen att våra mindre bemedlade medborgare, eller de som har svårt med tilliten till samhället och/eller inte själva förmår att klara av samhällets allt hårdare krav på oss som individer, ska slängas ännu längre ut ur det?

Och där ska sedan självgoda människor i bostadsbristens namn förtjäna sina smutsiga pengar på hemlöshet, samtidigt som vi dagligen fortsätter att kasta ut ny föda åt dem.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 25 mar 2009 17:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: