sourze.se

Sverige snart i ekonomiskt underläge

"Alla vi som är över 75 år har knappast något marknadsvärde och det är tveksamt hur det ligger till med det mänskliga. Man bör därför satsa mer på ungdomar så att de blir duktiga entreprenörer."

Allt talar för att antalet arbetslösa under 2009 kommer att öka till nya rekord. Då är det ju bra att regeringen har en plan för hur man ska hantera arbetslösheten. Sen den borgerliga regeringen tillträdde har den hela tiden betonat arbetsplikten i stället för den gemensamma välfärden. Nu är det marknadsvärdet som är det viktiga och inte det mänskliga värdet.

Enligt industriministern ska alla bli entreprenörer. I den hårdnande konkurrensen så måste allt effektiviseras så att det ger högsta avkastning. Inom universiteten och högskolorna finns det inte längre plats för några överliggare. Studenterna ska bli kunskapsentreprenörer med uppgift att ta fram produkter som går att sälja med stor vinst.

Drivkraften för de nya entreprenörerna är att göra det stora klippet. Arbetsmarknaden måste vara mycket flexibel. Antalet fast anställda kommer att minska. Det blir desto fler vikariat, deltid och projektanställningar. Det blir visserligen svårare för den enskilde att planera på lång sikt. Men det kommer säkert att accepteras eftersom samhället på grund av den världsomspännande ekonomiska krisen befinner sig i ett slags undantagstillstånd.

Ännu har man inte märkt av så mycket av den kommande krisen, men för var dag som går kommer den att bli mer och mer uppenbar. Politiken får stryka på foten, för nu är det ekonomin som styr. Och det är ju en fördel för Sverige att det knappast finns några religiösa eller etniska spänningar som i många andra länder. Så den borgerliga regeringen har goda utsikter att klara den här krisen. Men då är det viktigt att alla tänker mindre på sin egen välfärd och mer på företagens förmåga att sälja så mycket som möjligt med mördande reklam.

Det är oerhört viktigt att sänka alla gemensamma kostnader och i stället satsa alla resurser på företagandet. Kostnaderna för sjukvård och läkemedel har ju stigit dramatiskt. De sista 20 åren har man tack vare oerhörda framsteg inom den medicinska forskningen lyckats bota eller mildra en lång rad av sjukdomar som man tidigare dog av. Så kan det inte fortsätta så mycket längre. Alla vi som är över 75 år har ju knappast något marknadsvärde kvar. Och det är ju tveksamt hur det egentligen är med det mänskliga. Man bör därför satsa mer på ungdomar så att de blir duktiga entreprenörer. Det är absolut nödvändigt om Sverige ska klara sig i den globala konkurrensen.


Om författaren

Författare:
Lennart Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 05 mar 2009 11:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: