sourze.se

Operativsystem för bostäder

"Det finns operativsystem för datorer så att vem som helst skall kunna använda dem. På motsvarande sätt så bör det finnas generella operativsystem för att vem som helst skall kunna bygga sin egen bostad."

Det finns operativsystem för datorer så att vem som helst skall kunna använda dem. På motsvarande sätt så bör det finnas generella operativsystem för att vem som helst skall kunna bygga sin egen bostad. I varje fall bör det finnas tillrättalagda operativsystem, för att man inte skall behöva "uppfinna hjulet på nytt" för varje gång som man bygger nya bostäder och andra byggnader.

Enligt Ny Teknik 25 april 2006 så säger en vd på NCC:
"… Ett problem i byggindustrin är bristen på standardiserade arbetsmetoder. Man utnyttjar inte tidigare erfarenheter. Varje nybygge blir ett projekt där man i princip börjar konstruera från noll…"

Ytterligare citat:
"… Byggföretagen arbetar hantverksmässigt och är duktiga på att arbeta i projekt, men glömmer bort processtänkandet…"

"… Enligt olika studier skulle kostnaden för allt som byggs och uppförs kunna sänkas med mellan 30 och 50 procent. Det handlar bland annat om att cirka 30 procent av byggkostnaderna går åt till att åtgärda fel och andra slöserier…"

"… Tittar vi på produktivitetsutvecklingen, hur mycket extra som kom ut av varje arbetad timme, inom bygg- och anläggningssektorerna mellan 1995 och 2005 så var det årliga genomsnittet endast 0,2 procent. Om vi jämför detta med tillverkningsindustrin så var utvecklingen av produktiviteten 6,7 procent…"

"… Samhällsbyggnadssektorn står för mellan tio och 15 procent av BNP. Man behöver inte vara professor i nationalekonomi för att räkna ut vilka förluster vi gör genom att i onödan betala upp till dubbelt så mycket för gallerior, kontor, bostäder, skolbyggnader och sjukhus…"

Det är bl.a. detta som har fått mig att under de senaste decennierna fundera på varför det inte finns operativsystem för bostäder och andra byggnader.

Globalt sett så är ju de rimliga behoven av bostäder världen över under de närmaste 30-50 åren troligen flera miljarder!

När det gäller operativsystem för datorer så är ju dessa modifierade för olika länder och för olika kulturer världen över. På motsvarande sätt skulle man kunna modifiera generella operativsystemen för olika sorts bostäder, gallerior, kontor, bostäder, skolor, sjukhus osv.

Någon som sysslar med att skriva datorprogram skulle exempelvis kunna börja med att skriva ett enkelt operativsystem för friggebodar.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 02 dec 2008 15:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: