sourze.se

Rädda jobben och Sveriges ekonomi!

"Medan staten och bankerna tjafsar om hur det finansiella systemet skall räddas håller den "ko" som vi alla skall leva av på att dö."

Medan staten och bankerna tjafsar om hur det finansiella systemet skall räddas håller den "ko" som vi alla skall leva av på att dö. Jag menar att konjunkturen har tvärstannat och företagen tvingas till radikala nedskärningar. Detta håller på att leda oss in i en långvarig och djup kris.

Det vi nu behöver är en kraftfull stimulans av näringslivet, så att företagen inte tvingas till alltför kraftfulla nedskärningar. Vid den förra stora bank- och konjunkturkrisen i början av 90-talet förlorade vi många tusen företag och många fler tvingades till dyra och stora reduktioner. De flesta förlusterna av arbetstillfällen var onödigt stora och har varit svåra och dyra att återskapa. Någon räknade ut att vi på ett år tappade 20 av vår industriella kapacitet. Politikernas och bankernas historieskrivning är helt falsk. Skötseln av den förra krisen var ingen framgång. Den framgång politikerna triumferar om var att staten slapp betala kostnaderna för själva kraschen. De som betalte var inte bankerna utan deras kunder. Bankerna fick en licens av staten att plundra kunderna så att deras kapital och lönsamhet kunde återställas. Så skedde också. Och nu är vi där igen.

Denna gång säger politikerna att bankerna skall betala och därför lägger de på bankerna nya avgifter just när de har som svårast att betala. Det förvärrar krisen. Samtidigt kommer de med så sena och taffliga regler att bankkrisen inte hävs. Bankerna å sin sida gör som vanligt: går till kunderna och kräver högre räntor, bättre säkerheter och mer eget kapital. Resultatet kommer snart att visa sig i ännu kraftigare neddragningar, fler nyemissioner och mängder av konkurser. Låt det inte ske!

Till bankerna säger jag: Lär av förra krisen! Ni förlorar mycket mer om ni går för hårt fram. Både direkt själva liksom att er kundbas förtvinar. Se till att livskraftiga företag får tillräckligt med krediter och chans att överleva. Stryp inte era kunder för då förlorar både ni mycket mer. Gör upp med staten om ett vettigt garantisystem, men kvickt, så att era leverantörer av pengar känner sig trygga, så att ni får tillräckligt med utrymme för att förse era lånekunder med krediter. De vill betala tillbaka lånen med ränta, men de kan det bara om ni har tillräckligt med tålamod. Er roll i näringskedjan är faktiskt att svara för den finansiering som behövs och då kan inte kunderna ständigt ha likvida medel för att betala er om ni blir nervösa. I så fall behövs ni inte.

Till staten säger jag: Sluta försöka ta hem populistiska poäng. Löne- och bonusfrågorna saknar betydelse för att stoppa finans- och konjukturkrisen. Nu gäller det att rädda näringslivet och därmed sysselsättningen och därmed er skattebas från en för stor nedgång. Inse att det nog är den största konjunkturkris vi upplevt på mycket mycket länge. Inse också att ni har medverkat till att skapa den, genom en alltför expansionistisk politik och genom att inte bromsa överhettningen i tid. Samt att ni reagerat för långsamt för att häva krisen.

Det som behöver göras är främst:

Sänk räntan till 1,5 . Starta stora infrastrukturinvesteringar nu. Inför ROT-avdrag. Håll valutan nedvärderad om ni kan. Ta bort LAS-skatterna! Dvs. se till att företagen slipper betala skatter och avgifter för personal som de inte utnyttjar. Lös garantifrågorna för bankernas insättare och långivare utan att lägga på extraskatter. Var beredd att ta hand om stora och långsiktigt livskraftiga bolag som kommer på obestånd. Håll i gång den offentliga sektorn. Besparingar kan vänta.

Efter regn kommer solsken.


Om författaren

Författare:
Bengt Stillström

Om artikeln

Publicerad: 28 nov 2008 11:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: