sourze.se

Regeringen satsar på bilen när folket vill ha tåg

Folk i Sverige vill hellre satsa på järnväg än på vägar. Regeringen vill satsa framförallt på vägar. "Folk åker ju mer på vägar", tycker regeringen. Själv tycker jag att det är just det som är orsaken till att satsa på spårtrafik.

Om trafiken idag mest går på väg, så behöver just detta förändras i framtiden. Spårtrafik är mycket mer effektiv än vägtrafik. Den drar mindre energi och kan köra snabbare. När regeringen höjer hastigheten på delar av vägnätet till 120 km/h så kan jag påminna om att tågen kör uppemot 180 km/h. Ett tåg kan köra motsvarande mängd gods som 10 långtradare.

Att i det läget välja att satsa på motorvägen Förbifart Stockholm är obegripligt. Men det är inte bara obegripligt ur en miljöpartists synvinkel. Det borde vara det även för en moderat.

När Vägverket har räknat på hur ekonomiskt lönsam Förbifarten är, så har man missat en hel del. Bland annat har de räknat med ett bensinpris på 12 kronor litern. Inte bara i år, utan 40 år framåt indexuppräknat. Jag undrar vilka vetenskapliga rapporter de grundar det antagandet på, när de flesta bedömare tror att oljan kommer bli dyrare framöver. Ett högre pris på olja gör naturligtvis vägsatsningar mindre lönsamma i förhållande till järnväg. Det finns också andra tveksamheter i beräkningarna.

Förbifarten kommer inte heller att lösa trängselproblemet. Faktum är att den enda insats som haft någon varaktig och tydlig effekt på trängseln i Stockholm är trängselavgifterna. Inte södra länken eller andra vägsatsningar, utan endast trängselavgifterna. Ingen vägsatsning kan lösa trängseln, enligt en entydig expertkår. Resultatet av en ny väg är att den fylls upp och trängseln snabbt kommer tillbaka, även om fler får plats att trängas på de nya stora vägarna. Tvärtom kan resultatet bli att när fler tar bilen så ökar trängseln inne i stan, där det finns begränsat utrymme.

Regeringen har dessutom lagt en infrastrukturproposition alldeles nyligen. Där går det mesta av pengarna till vägsatsningar, medan järnvägen får stryka på foten. När alla har fått de vägar de vill ha, så blir det inte mycket pengar över till järnväg. Det är en oansvarig politik om vi ska klara att ställa om samhället till klimatsmart.

Miljöpartiet vill satsa på spårtrafik, både nationellt och lokalt. 24 miljarder, av en händelse nästan samma summa som kostnaden för Förbifart Stockholm, vill Miljöpartiet satsa på att förbättra spårtrafiken i 8 svenska städer. Det innebär att 5 ytterligare städer, utöver Göteborg, Norrköping och Stockholm, får spårvagnstrafik. Det handlar om Malmö, Uppsala, Linköping, Lund och Helsingborg.

Vi vill också göra en storsatsning på järnväg. Det har vi råd med om vi avstår från satsningar på nya motorvägar. Trafiksäkerhetssatsningar är bra, men nya motorvägar är inte en framtidslösning. De järnvägsspår vi bygger idag kommer ligga i minst 100 år. Med en rejäl spårutbyggnad står vi väl rustade inför framtidens krav på smarta, effektiva transportlösningar.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 21 okt 2008 20:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: