sourze.se

Forskning är viktigt och rätt - inte tråkigt

"För över 100 år sedan undrade nog de flesta vad det skulle vara för bra med glödlampor, det gick ju så bra med stearinljus. Men Thomas Edison fortsatte sina experiment och vi vet i dag vem som fick rätt."

"Viktigt och rätt, tråkigt och ofolkligt"

Så lät omdömet från en av Sveriges mest kända politiska kommentatorer om regeringens historiska satsning på forskning. Jag håller till stora delar med.

Regeringens politik under mandatperiodens två första år ger nu resultat, 175,000 personer har lämnat utanförskapet och gått till ett riktigt jobb med en egen inkomst. Det är en stor vinst för den enskilda, men så även för Sverige. Med fler människor i arbete frigör vi resurser för viktiga välfärdsverksamheter och investeringar i Sveriges framtid. En av dessa investeringar är den forskning vi bedriver i Sverige och vi gör nu den största satsningen någonsin i landet. Den satsning vi nu genomför är större än alla satsningar mellan 1994 - 2006. Den är större än någon annan regeringen mäktat med. En sådan satsning är en framtidsinvestering som jag är övertygad om kommer att betala sig väl. Vår gemensamma välfärd, våra företags konkurrenskraft och vår tids stora utmaningar möts bäst av ökad kunskap.

Sjukdomar som cancer, AIDS, och Alzheimer kan enbart botas av nya kunskaper, nya upptäckter och nya insikter. Därför är det "viktigt och rätt" att regeringen ökar anslagen främst till forskning om medicin, teknik och klimat. Vi moderater är övertygade om att en av lösningarna på klimatfrågan och våra miljöproblem är genom nya kunskaper och tekniska innovationer. Det handlar om forskning kring nya energikällor och det är genom forskning fortsatta energieffektiviseringar blir möjliga. En forskningssatsning är därför "rätt" för den kommer på sikt att betala sig mycket väl, det vi stoppar in idag kommer vi att få tillbaka i framtiden.

Är då forskning "tråkigt och ofolkligt" som den politiska kommentatorn hävdade. Ja och nej, visst är det svårt och "ofolkligt" för alla som inte själv forskar. Visst är det svårt att förstå nyttan med något man inte begriper. För över 100 år sedan undrade nog de flesta vad det skulle vara för bra med glödlampor, det gick ju så bra med stearinljus. Men Thomas Edison fortsatte sina experiment och vi vet i dag vem som fick rätt. Historien är full av liknade historier och för att vi ska möjliggöra att så kan ske även framtiden är det viktigt av forskningen förblir fri från statliga pekpinnar.

Det är därför viktigt att politiken endast ger en övergripande inriktning och i övrigt vågar överlåta åt högskolorna och universiteten hur pengarna används. Enskilda forskare och forskningsområden ska värderas utifrån vetenskaplig kvalitet och inte efter vad vi politiker tror är lösningen. Politikens uppgift ligger i att förklara värdet av forskning och av nya kunskaper.

Jag kan dock inte instämma i att denna unika satsning är tråkig. För hur tråkigt skulle inte vårt samhälle vara utan forskning och nya upptäckter. Tänk er själva hur mycket som hänt enbart de sista 10-15 åren. Datorer, Internet och mobiltelefoner är i dag en naturlig del av vardagen - forskningen och nya upptäckter för vårt samhälle framåt.

Sverige tar nu steget in i framtiden som en starkare kunskapsnation och det känns definitivt inte "trågigt" utan snarare väldigt "viktigt och rätt".


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 03 sep 2008 09:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: