sourze.se

Frigör kraften hos medarbetarna inom vården

"Behovet av medarbetare välfärdsyrkena kommer att öka i framtiden samtidigt vet vi att många går i pension och att många av yrkena inte är attraktiva för dagens unga. Vi måste göra dessa yrken mer attraktiva."

Under den senaste tiden har jag varit ute och besökt välfärdsverksamheter i Sverige. Det har bland annat varit besök på akutsjukhus i Karlskrona, besök på Visby lasarett på Gotland och en rehabiliteringsverksamhet i Östersund. Besöken har varit mycket lärorika och samtliga visat på vikten av ledarskap och att ge medarbetarna mer inflytande.

Vår svenska vård och omsorg har ofta kommit att präglas av toppstyrning och brist på känsla av egenmakt. Det finns ett enormt behov av kvalitetsutveckling bortom diskussionen om strukturer och verksamheterna är organiserade. Liksom i alla tjänsteföretag måste utvecklingen av kvalitet ske genom att ta tillvara kompetensen och engagemanget hos dem som arbetar i verksamheterna.

Vi står inför en förändring där allt färre ska försörja allt fler. 1970 gick det 20 yrkesverksamma på varje person över 80 år. I dag har siffran halverats till 11 yrkesverksamma och om 30 år går det bara 7 yrkesverksamma på varje person över 80 år. Det står klart att vi måste bygga en politik som klarar av att finansiera alla de viktiga verksamheter som ska bekostas gemensamt.

Behovet av medarbetare välfärdsyrkena kommer att öka i framtiden samtidigt vet vi att många går i pension och att många av yrkena inte är attraktiva för dagens unga. Vi måste göra dessa yrken mer attraktiva. Löner och förmåner spelar självklart en stor roll för medarbetarna, men de utgör långt ifrån det enda. Att kunna välja om man som anställd ska arbeta på nätter eller att försäkras om möjligheten att kunna ha en sammanhållande semester på sommaren med sina barn är frågor som är viktiga, liksom möjligheten att kunna utvecklas och påverka hur den enskilda avdelningen ska arbeta.

Vi är nu på rätt väg i politiken - fler får jobb och utanförskapet minskar. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden. För mer pengar kommer behövas, liksom bra ledare och medarbetare med mycket inflytande. Tre gemensamma nämnare för en välfärd med hög kvalitet.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 05 mar 2008 11:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: