sourze.se

För vissa är hemlöshet business

Varför ska jag alliera mig med de som utnyttjar hemlösa för egen vinning? De som inte vill göra något åt grundproblemet.

Ni missar budbäraren. Men skjut gärna på. Det är tungt att flytta på murblock.

Den roll jag blivit tilldelad kräver av mig att jag säger som det är. Efter en lång tids hemlöshet har jag nu ett eget hem och med det en viss trygghet. Jag har också tilldelats en roll utifrån vilken jag kan säga min mening. Vi har vår demokrati att tacka för denna möjlighet. Den är uppbyggd på ett sådant sätt. Härifrån och med färskt minne av hur vissa människor inom myndigheter och hjälporganisationer värnar sina egna intressen, till priset av mina andra hemlösas grundläggande rättigheter, så vore det skamligt av mig att inte vittna om detta. Varför ska jag alliera mig med de som utnyttjar hemlösa för egen vinning? De som inte vill göra något åt grundproblemet.

Vissa har insinuerat att jag bara är mediakåt och gillar att bråka. Jag är fullt medveten om att jag äventyrar min ordföranderoll genom att ifrågasätta makten. Jag har blivit varnad gång på gång. Då undrar jag: Vad skulle jag annars göra i denna roll? Spela med? Jag har inte hindrat någon från att hjälpa till. Tvärtom! Jag vet dock hur desperata människor kan bli på gatan och hur lätt det var att komma i konflikt med andra som egentligen befinner sig i samma dilemma man själv gör och som jag gjorde. Skillnaden är att jag nu har ett hem. Därför har jag också en viss förståelse för att människor som hela tiden hålls på halster griper efter en möjlighet att ta sig ur sin situation.

Tyvärr kan inte jag betala för att människor ska bidra med sina tankar och idéer till denna förening. På gatan är man ständigt upptagen av att få ihop till det man behöver. Så även om jag nu ser hur vissa säljare på "Situation Stockholm" går sina arbetsgivares ärenden kan jag, visserligen inte utan att jag blir ledsen, leva med detta. Däremot har jag svårt att acceptera hur människor som egentligen har tillräckligt kan fortsätta att utnyttja den situation som en hemlös befinner sig i. Vi som har möjlighet borde ju ha som enda prioritet se till att de som inte har samma grundläggande trygghet som vi själva skall få det. Det borde vi göra innan vi själva på vår demokratiska plattform förser oss med mer. Den trygghet som en hemlös har fråntagits består av ett eget hem. Föreningen heter "Stockholms hemlösa", inte "Föreningen för att få bli accepterad av de som egentligen inte vill stödja mig i min grundläggande rättighet till ett hem". Vissa vill se maktstrukturer som en sorts naturlag. Något som "bara är". Strukturer där den starkare ger till den svagare efter eget godtycke. Där "den som har" kan ta sig rätten att villkora andras grundläggande behov. Jag förstår inte varför vi ska behöva acceptera detta. Makten har alltid bibehållit sitt grepp över utsatta genom att splittra - "söndra för att härska".

Att vissa "Situation Stockholm"-försäljare därför låter sig användas som slagträn mot sig själva och sina kamrater är inte särskilt förvånande. Det är en långt i från en ny företeelse. Jag har sett hur människor slagits om sovplatser nära bullrande värmefläktar eller på offentliga nerpissade toaletter. Det är själva motorn i hela maskineriet. Detta bidrar till att hemlösa ibland ger ett oborstat intryck eller har ett beteende som kan verka skrämmande. Detta legitimerar och förstärker i sin tur den exkludering som de utsätts för. Om människor inte vore så desperata så skulle de säkert ha lättare att se det jag också ser. Jag är nöjd med min bostad. Jag känner en djup tacksamhet för att jag har någonstans att sova och att värna om. Jag behöver inte ha någon hög lön för att fylla nåt tomrum. Det räcker om jag har till hyra och mat. Så tycks inte vara fallet med de människor som sitter i ledningen för olika organisationer och myndigheter. Det obehagliga är att vi odlar en sorts desperation kring våra brister även under förhållanden då vi för egen del borde vara nöjda.

Jag tror inte att en demokrati kan fungera om inte de som ser dessa missförhållanden påtalar detta. I vår demokrati kan tyvärr en del människor ges möjlighet att utnyttja andra i beroendeställning. Om jag ska behöva ställa upp på detta så har jag inte längre något intresse av att vara ordförande i "Föreningen Stockholms hemlösa"


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2007 17:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: