sourze.se

Vegetarianismens logik

Vegetarianismen och veganismen får en allt mer etablerad roll i samhället. I nästan alla gymnasieklasser finns det iallafall minst en vegetarian. Vad är det då som gör vegetarianismen så populär?

Vegetarianismen - en välmotiverad livsstil

Varför vegetariskt?
För att besvara den frågan måste man först ställa sig frågan "Varför kött?". Svaret på den frågan hittar vi ungefär 10 000 år tillbaka i tiden. Då gjorde människan ett val, ett val som innebar att vi distanserade oss från den övriga naturen och gjorde oss till gudar över vår natur. Hur detta gick till är inte helt klart, men en helt klart tänkvärd teori som författaren Daniel Quinn nämner i sin bok ’Ishmael’ Ismael på svenska är att i och med att vi gick från att leva som jägare/samlare så började vi upptäcka jordbruket. Detta medförde i sin tur att vi insåg att vi kunde ändra på vår omgivning och började sakta men säkert distansera oss från naturen mer och mer. Erövra och utrota var vårt motto.

Efter årtusenden av mänsklig utveckling så har vi nu kommit till ett stadie då vår befolkning nåt en så pass hög nivå av både levnadsstandard att vi har börjat använda djur som en process i vår produktion. Det är massuppfödelse som ger djuren en riktigt hemsk tillvaro.

Människan - en biologisk varelse
Människan är i grund och botten en biologisk varelse som lever i samhörighet med de andra arterna i vår natur. Detta är någonting som Charles Darwin upptäckte och påvisade med sin evolutionsteori, vilket är någonting vi måste lyssna på för att förstå om det är rätt eller fel med att utnyttja djuren i produktionssyfte.

Människan har två drifter som styr överlevnaden för rasen, dessa är fortplantning och överlevnad - bland annat mat och trygghet - och har alltid styrt vår utveckling. Detta kanske inte märks av så mycket idag för vi får så mycket av tryggheten "på köpet" av vårat samhälle. Denna trygghet och instinkt att överleva har nu kommit till den nivå att vi kan använder djuren för att framställa råvaror som i själva verket är helt överflödiga i vårt samhälle 2007.
Kött är inte längre något vi behöver. Det finns inga speciella vitaminer eller proteiner i kött som inte går att få i sig på annat sätt, något många köttätare envist verkar tro.

Varför fortsätter folk då att äta kött?
Jag skulle vilja påstå att den enda anledningen är att människor tycker att det är gott helt enkelt. Den rättigheten kan ingen ta ifrån dem, självklart får man tycka att kött är gott, men vilket pris är vi beredda att betala för att tillfredsställa våra smaklökar?
Djuren som föds upp i trånga burar på en fabrik har inte en speciellt hög levnadsstandard. Det är inte svårt att se att dessa djur mår dåligt, då de är förpassade till ett hörn i en bur dygnet runt, och deras enda mening är att framställa överflödsprodukter för människan.

Många hävdar att dödandet av icke-mänsliga djur skulle vara berättigat om de behandlas väl och dödas smärtfritt. Då glömmer man dock att kännande varelser inte bara har ett intresse av att inte utsättas för lidande, utan också är intresserade av att leva och uppskatta livet. Så, vilket pris är vi beredda att betala för att tillfredsställa våra smaklökar? Har vi verkligen rätt att döda andra varelser?

Människan är förmodligen den första varelsen på jorden med intelligens nog att ställa sig den frågan, varpå vi inte borde "ge upp" med påståenden som "vi är en del av näringskedjan", "det är naturligt att äta kött" etc. Vi tillhör inte näringskedjan på samma sätt som djur som lever efter instinkt gör. Människan har utrustats med något som kallas empati och intelligens. Möjligheten att till viss mån förstå andra varelsers känslor.

Denna färdighet är något vi måste vårda med ansvar och omsorg. För jag tror att det i själva verket inte är naturligt för varelser med så pass hög intelligens som oss att äta kött.

Den fega människan
Allt detta är vi medvetna om, men vi väljer att blunda för det, då det inte är en speciellt trevlig syn. Detta är psykologiskt bevisat så jag uppmanar alla till att öppna ögonen och se världen ur ett djurs ögon. Respekt för individen, respekt för dess överlevnad, samt respekt gällande en human värld som skall gälla även andra djur.

Köttätare bidrar till miljöförstöring och svält
Självklart är inte den filosofiska etiken den enda anledningen till att människan bör avstå från kött, en av de största anledningarna är högst rationellt logisk och handlar om vår miljö. Köttindustrin är nämligen en av de största bidragande orsakerna till miljöförstöring och farliga utsläpp.

Lägger man ihop den energi som går åt vid själva odlingen av vegetarisk mat och den som går åt i förädling och transporter av livsmedel så går det åt betydligt mindre energi för att framställa vegetabilier än kött. En ko måste äta tio kilo växtprotein för att producera ett kilo kött. Hade istället växtproteinerna använts som mat åt människan direkt så skulle energiförbrukningen minska dramatiskt. Logiken bakom detta är inte speciellt svår att förstå.

Lantbrukets och köttindustrins djur konkurrerar med oss människor om mat, mark, vatten och bränsle. Samtidigt som över 800 miljoner människor i världen är allvarligt undernärda och 20-60 miljoner svälter ihjäl varje år, exporterar många fattiga länder grödor som är utmärkta som människoföda till i-länderna - som djurfoder.

Detta är ett enormt slöseri med resurser. Kött är en totalt onödig lyx som vi bör vänja oss av med, om vi inte vill att våra barn ska få leva på en planet där naturen är förstörd pga. vår dumhet och lathet.
Jag kan inte förstå hur någon över huvud taget kan lita på en industri som kräver över 65 miljoner dödsoffer per år!.

Köttindustrin bidrar även till direkt miljöförstöring genom skövling av regnskog.
I Latinamerika har biffdjursuppfödare skövlat enorma arealer med regnskog och annan skog för att skapa betesmarker. Detta kan vi inte skylla på någon annan äs oss själva.

Vegetarianism i hälsosyfte
"Människan är i sanning vilddjurens konung, ty hennes grymhet överträffar deras. Vi lever genom andras död. Vi är begravningsplatser! Men det ska komma en tid, då människan skall betrakta dödandet av djur på samma sätt som hon nu betraktar dödandet av människor. " Leonardo da Vinci.

Ovanstående citat kommer från Leonardo da Vinci, som var mycket före sin tid genom att vara vegetarian, men faktum är att nästan alla betydelsefulla stora vetenskapsmän och filosofer av olika anledningar valt en vegetarisk livsstil. På listan över dessa finns bl.a. Albert Einstein, Benjamin Franklin, Charles Darwin, Henry Ford, Isaac Newton och Thomas Edison. Alla dessa människor är personer som på olika sätt haft stor inverkan på samhället. Alla gjorde valet att leva vegetariskt. Faktumet att de människor som format vårt samhälle till vad det är idag, valde vegetariskt, tycker jag egentligen talar för sig själv.

Vetenskapliga studier har visat att vegetarisk kost kan lindra visa sjukdomar och många sjukdomar kan sättas i samband med vad vi äter. Några exempel på detta är gallsten, njursten, fetma och diabetes.
Det är främst det animaliska fettet som endast finns i kött som leder till kärlkramp och hjärtinfarkt. Kött innehåller för mycket protein, för mycket fett och för lite fibrer och då är det bättre att välja grönsaker som hade både fibrer, lagom med protein och mycket vitaminer. Dessutom är matförgiftningar för det mesta orsakad av en bakterietillväxt i animaliska produkter.

Mitt beslut
Under de snart 6 år som jag varit vegetarian, så har jag sakta men säkert börjat inse mer och mer varför jag fattade beslutet att bli vegetarian. Jag har vuxit ifatt mitt beslut, skulle man kunna säga. Från början blev jag mest vegetarian för att jag kände mig äcklad av att äta död vävnad från levande varelser.
Idag inser jag att vegetarianism faktiskt är det mest logiskt korrekta och humanaste alternativet. Anledningarna är inte speciellt få.

Så min uppmaning till dig lyder; "Välj vegetariskt, du har all anledning i världen!"


Om författaren

Författare:
Viktor Mossbäck

Om artikeln

Publicerad: 31 maj 2007 08:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: