sourze.se

Stjärnadvokat i prekär situation

Ju fler förtroendeuppdrag man har, desto mer oantastlig är man! Ändå finns det folk ur samhällets elit som kan bete sig som den mest omoraliska dokusåpadeltagare som Sverige lyckats locka fram ur sin håla.

Advokaten Stefan Ruben, ordförande i Sveriges advokatsamfunds utbildningsnämnd, ledamot i samfundets disciplinnämnd och arbetar för LO-TCO rättskydd drar sig inte alls för att förödmjuka enkla arbetare när de inte finns på plats.

I tvistemål gällande lönefodran FT-2460-06 vid Uddevalla tingsrätt 070301, tvingades jag som kärande lämna rättssalen innan advokaten pläderat klart. Jag hade informerat om att jag hade ett tåg att passa och att inte kunde sova över i Uddevalla eftersom jag inte hade pengar till hotell. Jag hade inget val.

I min frånvaro fortsatte advokaten, Stefan Ruben, Göteborg, att plädera. Eftersom allt bandades och jag har köpt banden från Tingsrätten kan jag ta del av vad som sades när jag inte fanns på plats.

I sitt yrkande förklarade advokaten att det skulle bli ett lågt belopp att yrka om i rättegångskostnader och att denne lika gärna kunde strunta i det. Emellertid väljer advokaten ändå att yrka om det under en slags förespegling om att citat "Forsberg den gode" slutet på ljudfilen, skulle kunna använda det emot honom genom att ta det som en indikation om att motparten, eller advokaten, skulle ha dåligt samvete när han driver ett mål till vinst där dennes klient agerat fel Tesia AB glömde bort att de anställde mig ett par månader innan jobbet skulle utföras. Detta i ljuset om att han visste om att 1056 kr är mer värt för mig än för honom. Det hade ju framgått under dagen att jag inte hade andra ekonomiska möjligheter än att se till att jag kom med sista bussen till Göteborg för att kunna hinna med dagens sista tåg hem.

Genom banden, kan jag konstatera att advokaten ostraffat kan vara cynisk mot mig som inte fanns på plats. Ingen torde väl på fullaste allvar kalla motparten i en rättstvist för "den gode"! Det är än mer förvånande att få höra det av en elitadvokat som genom sina uppdrag vid sidan av sin roll som klientbiträde i rättstvister och brottsmål, innehar förtroendeuppdrag som denne fått med anledning av att denne är en bra förebild! Denne advokat är inte ens medveten om att det inte är speciellt moraliskt av honom att antyda att jag skulle anklaga honom för omoraliskt beteende om han avstår från en - enligt honom "struntsumma" om över 1000 kr som jag skall betala för hans kostnader om han vinner målet åt sin klient!

Av någon anledning får jag associationer till äldre tiders kyrkans män som pressade de fattiga på mat och pengar för att själva kunna leva i överflöd. Jag tror att det var då ordet "hycklare" uppfanns!

Det må så vara att advokaten är skicklig men jag har kommit på honom med något lika delikat som då man fann stadsministern snatta smågodis!

Kontakta Sourzes redaktionen för ljudinspelningen som styrker det jag skrivit ovan.


Om författaren

Författare:
Kenneth M Forsberg

Om artikeln

Publicerad: 15 mar 2007 10:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: