sourze.se

Västbanken - egentligen inte "ockuperad"

"En ofta upprepad osanning blir till slut en sanning! En mer precis beskrivning av situationen i Samaria och Judéen, dvs Västbanken, är territorier som man skall förhandla om."

I ett vardagssamtal kan man använda ord lite hipp som happ utan att tänka på de tunga termernas rätta innehåll och innebörd. Inom politiken har uttrycket "ockupation av Västbanken" använts för att väcka negativa uppfattningar om Israel. Dessa två substantiv har missbrukats av Israels motståndare, huvudsakligen av araber men också av andra, för att visa Israel i sämsta möjliga dager. De har också använts för att berättiga terrorhandlingar utförda mot oskyldiga människor, kvinnor och barn i pizzerior, kaféer och köpcentra. Den negativa konnotationen i begreppet "ockupationsmakt" skulle ge araberna rätt att utföra dessa handlingar som någon sorts desperata försvarshandlingar. Det är inte förvånande att höra arabiska talesmän upprepa ordet "ockupation" i varannan mening när de blir intervjuade av en aningslös och samvetslös världspress som sväljer betet, kroken och en del av linan utan att blinka. En ofta upprepad osanning blir till slut en sanning! En mera precis beskrivning av situationen i Samaria och Judéen, dvs "Västbanken", är territorier som man skall förhandla om. Kashmir är ett sådant område som två suveräna stater, Indien och Pakistan, tvistar om! Lägg märke till att både staterna existerar och är suveräna över sitt territorium.

Juridiskt sett betyder begreppet ockupation att en utländsk makt kontrollerar ett område som var under en suverän stats myndighet. När det gäller Västbanken kan man inte tala om ockupation av palestinskt territorium eftersom området hade ockuperats illegalt och annekterats av Jordanien mellan 1948 och 1967. Det fanns ingen palestinsk stat. Palestinierna krävde aldrig ett slut på Jordaniens ockupation; de krävde heller inte bildandet av en palestinsk stat under den tiden.

Det måste också påpekas att det finns en skillnad mellan att erövra territorium i ett agressionskrig och ett försvarskrig. Den nationen som angriper och behåller delar av en annan nations territorium är en ockupationsmakt. En nation som kommer över en angripande fiendes territorium i ett försvarskrig är inte en ockupationsmakt. Under kriget 1967 varnades Kung Hussein uttryckligen av Israel för att delta i striderna. Hussein ignorerade varningen och angrep Israel. Medan de israeliska styrkorna bekämpade de invaderande jordanska styrkorna lyckades dessa med att ta kontrollen över Västbanken. och östra Jerusalem.

Genom att klart förkasta arabernas krav på ett fullständigt tillbakadragande från Västbanken, beslöt Säkerhetsrådet i Resolution 242 att Israel hade rätt att förhandla om och behålla nya gränser som var försvarbara. Den nämner också att flyktingarnas situation skall avgöras genom förhandlingar. Det är inte tal om rätten att återvända. Ordet "Palestinier" nämns överhuvudtaget inte i resolutionen. Se resolutionstexten under källa.

Argumentet om "ockupationsmakt" försvagades vidare av det faktum att Israel överlämnade all civil administration till Palestine Administration och behöll endast rätten till att säkra sin yttre säkerhet. Graden av denna militära säkerhetsnärvaro anpassades till palestiniernas ovilja att sluta med våldshandlingar. Det bästa sättet att avsluta den israeliska närvaron på Västbanken är för palestinierna att respektera Osloavtalen, reformera PA, erkänna Israel, sluta med terrorn och förhandla om en slutgiltigt fredsavtal. Denna möjlighet försvann då palestinier valde Hamas.

Här bör man lägga till att Resolution 242 är daterad november 22, 1967. Arafats brev till Rabin där han accepterar resolutionen är daterad 9 september, 1993. Palestinierna har följaktligen varit Israels formella fiender under 26 år även efter Säkerhetsrådets beslut.

När det gäller Hamas, är denna organisation fortfarande Israels obevekliga fiende. Deras grundläggande deklaration om den Islamiska Motståndsrörelsen dvs Hamas på arabiska talar klart om deras intentioner. Här är några exempel:

- Allahs flagga skall vaja över hela Palestina..
- Stenar och träd skall ropa till muslimerna "här gömmer sig en jude, kom och döda honom".
- Sionister dödar kvinnor och barn precis som nazisterna gjorde känns det igen ??
- Judar kontrollerar världspressen. De har organiserat den franska revolutionen,den ryska revolutionen, Nationernas Förbund. De var bakom Första och Andra Världskriget.
- PA är en sekulär organisation. Den dagen PLO accepterar Islam skall vi bränna våra fiender.
- Sionismen undergräver samhällen, korrumperar samvetet, fördärvar människors karaktär....
- Sionister vill härska från Nilen till Euphrates. Det står skrivet i boken Sions Äldre Protokoll, The Elders of Zion.

Vill man kontrollera innehållet av artikeln kan man läsa boken Myths and Facts av Mitchell G. Bard från 2002 eller söka under www.JewishVirtualLibrary.org. Även Resolution 242, Arafats brev och Hamas deklarationen finns i samlingen utöver mycket annat.


Om författaren

Författare:
Ishak Haskiya

Om artikeln

Publicerad: 09 feb 2007 10:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: