sourze.se

Hur många har rätt till asyl?

Enligt svensk lag kan en person som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller en miljökatastrof i sitt hemland få asyl i Sverige. Hur många i världen är det?

Omfattas 100 eller 500 miljoner eller kanske 2 miljarder av världens befolkning?

Det talas mycket och vackert om det "humanitära" när det gäller vår asylpolitik men den förutsätter att den asylsökanden själv tar sig till vår gräns. Hur det i sin tur sker är oväsentligt. Men många är kvalificerade. Den saken är klar. Sanningen är att vi - utan att någon vågar säga det - litar på att alla dessa miljoner/miljarder inte har råd och möjlighet att ta sig hit.

Mig veterligt förs heller ingen principiell debatt i just den här frågan; även om invandring rent allmänt debatteras vitt och brett. Man kan ju bara föreställa sig vilket politiskt kackel och upprördhet en fundering om antalet berättigade asylsökanden skulle kunna åstadkomma. Bättre då att alla håller tummarna och hoppas att dom inte kommer. Åtminstone inte alla; på en gång!

Den här regeln gäller förutom de så kallade kvotflyktingarna som 2005 var 1,242 personer och som utväljs i samarbete med UNHCR och vars status redan är klar när de anländer till Sverige. Kvotflyktingar är också en mycket liten del av det totala antalet flyktingar som söker asyl.

Det är också utanför de som omfattas av regelverket gällande FN: s flyktingkonvention. Konventionsflykting är den som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av sin ras, nationalitet religiösa eller politiska uppfattning, kön eller sexuella läggning eller tillhör en viss samhällsgrupp.

En snabb titt ut över världens oroshärdar skulle i nuläget direktkvalificera de flesta i Sudan, Somalia, Tchad och ett stort antal övriga länder i Afrika samt naturligtvis Irak och Afghanistan. Dessa länders befolkning kan åberopa väpnad konflikt som skäl. Därutöver kommer de länders befolkning som kan hänvisa till miljökatastrofer av olika slag. Nu ligger det i sakens natur att antalet presumtiva länder och därmed asylsökanden växlar år från år och det är kanske därför man lätt kan undvika en mer principiell debatt.

Själv tror jag att en debatt om den här regeln inte uppstår förrän den verkligen sätt på ett hårt prov. Med dagens snabba och förhållandevis billiga kommunikationer kan ske när som helst och även i vårt närområde, som inte alls är så lugnt som många inbillar sig.

Anta exempelvis att en väpnad konflikt uppstår i Ryssland eller i Vitryssland. Ett sådant scenario är inte helt orealistiskt; vad kommer då vår humanism att vara värd?


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 25 dec 2006 16:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: