sourze.se

Lägg ut alla domar på Internet!

I en demokrati behöver folket
faktaunderlag för sina diskussioner.


Alla domar är offentliga handlingar. För rättssäkerhetens skull. Annars är det fritt fram att döma människor utan att behöva ange domskäl.

Men offentligheten är mer formell än reell. En knappt statistiskt mätbar andel medborgare uppsöker tingsrätter och läser en dom eller skickar efter domar per post.
Jag gjorde det en gång i samband med den, enligt Expressens ledarsida, principiellt viktiga domen mot nationalsocialisten Dan Berner, efter dennes föredrag på Umeå universitet.

I en lång rad andra fall, då det uppstått folkstorm mot en dom, eller när den diskuterats ur rättssäkerhetssynpunkt, så har känslor svallat och diskussionen varit livlig utan att deltagarna i den läst hela domen eller domskälen.

Ändå rör det sig om offentliga uppgifter, som dock förblir icke-offentliga i och med att det är för krångligt att skaffa sig tillgång till dem.

Vore det inte ur rättssäkersynpunkt önskvärt att allmänheten var påläst? Och om svaret är jakande, varför inte utnyttja Internet och lägga ut domar där?


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 22 nov 2006 18:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: