sourze.se

Riksdagen dåligt informerade inför folkmordsomröstningen

Belutet om att definiera det som skedde som folkmord fattades utan ordentligt faktaunderlag och det medverkar inte till en försoning mellan turkar och armenier.

Kommentarer

Lägg ut alla domar på Internet!

I en demokrati behöver folket faktaunderlag för sina diskussioner.

Kommentarer