sourze.se
Artikelbild

Vår tids häxjakt

"Läkare i Sverige, både homeopater och vanliga läkare, har länge känt till att alternativa metoder för att minska eller helt bota cancer finns, men nu får inte läkare påstå att de kan bota cancer med andra metoder än de som redan används."

Häxjakt var en hänsynslös förföljelse av personer anklagade för trolldom eller häxeri, som förekom i Sverige under medeltiden. Anklagelsen var i princip omöjlig att frigöra sig från.
Detta var då och man tror ju att sådant skulle vara historia idag, men så är inte fallet. En modern häxjakt är i full gång, fast denna gång är det läkare som försöker hjälpa sjuka människor som är offren.

Cancerpatienterna i Sverige bara ökar. År 2003 blev 48676 personer diagnostiserade i Sverige och siffran bara växer. Runt 50000 får alltså cancer varje år och c:a hälften dör, dvs. ungefär 25000 som dör varje år i onödan.

I vårt grannland Tyskland har komplementärmedicinen funnits sida vid sida med den klassiska skolmedicinen. Alternativ som t.ex. att värmebehandla lokalt på cancertumören, eller användning av homeopatiska läkemedel, ja till och med näringsterapi har varit ett accepterat komplement till de vanliga strålningsbehandlingar/kemoterapi eller hormonbehandlingar som cancerpatienter får. Där är det accepterat. I Tyskland ges t.ex. hypertermibehandling idag i över 100 kliniker, inklusive några universitetssjukhus. Lokalhypertermibehandlingen varar i 1 timme och ges i behandlingsserier med mellan 10 och 15 behandlingar. Tyska föreningen "Krebshilfe" Cancerhjälpen kallar hypertermi idag för det "fjärde vapnet" i kampen mot cancer.

I Tyskland är ungefär varannan läkare Homeopat. En Homeopat tror att man måste läka inifrån och ut, dvs. att läka ut själva orsaken och inte bara angripa själva symptomet. I Sverige finns ungefär 700 homeopater, en liten siffra om man jämför med vårt grannland. Det som nu håller på att hända är att Socialstyrelsen, vars huvudsakliga uppgift är att arbeta för god hälsa och social välfärd hos hela befolkningen, nu går emot de behandlingsformer som skulle kunna rädda tusentals människors liv årligen. Alltså, socialstyrelsen går emot sin egen grundprincip att just arbeta för god hälsa för hela befolkningen.

Hur går häxjakten till? Läkare i Sverige, både homeopater och vanliga läkare, har länge känt till att alternativa metoder för att minska eller helt bota cancer finns, men nu får inte läkare påstå att de kan bota cancer med andra metoder än de som redan används. Om man ändå gör det, kan ens legitimation återkallas. Och kontrollerna är stenhårda. Patientjournaler granskas för att se om ordet cancer finns med. Jag kan berätta om ett fall.
En homeopat som nyligen varit tvungen att flytta från Sverige hade en cancerklinik i Stockholm. Han genomförde värmebehandlingar på sina patienter med ett stort antal positiva resultat. Kliniken var så pass populär att det var lång kö för att få en tid. När Socialstyrelsen fick reda på detta ville de se forskningsresultat på att behandlingarna verkligen fungerade och inte var farliga. Matthias jag kallar honom det gav då Socialstyrelsende de utförliga, vetenskapliga forskningsresultaten från Tyskland, men fick svaret att de inte godkände dessa. De gällde inte. Studierna var från Tyskland och de ville ha studier från Sverige.
Problemet är att för att kunna göra sådana vetenskaliga forskningar, behövs det en enorm budget på flera miljoner kronor. Dessutom tar det tid, tid som cancerpatienter inte har.

Fakta om cancer: Människokroppen består av miljontals små celler. I en frisk kropp tillverkar de flesta celler nya celler som ersätter äldre och skadade celler. Ibland kan det bli en störning i denna reglerande process. När en sådan störning sätts igång kan celler växa okontrollerat och bilda en cellmassa, en så kallad tumör. Om cellerna i en tumör fortsätter att dela på sig och skadar intilliggande celler och tumörer kallas detta cancer.

Foto: Lousie Sköld


Om författaren

Författare:
Anton Pirtti

Om artikeln

Publicerad: 09 jul 2006 14:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: