sourze.se

Är självmord alltid fel?

...Vem har bestämt det? Kyrkan? Vetenskapen? Filosofin? Inte jag i vart fall!

Varje år begås det 1 miljon självmord i världen. Det innebär 2 700 självmord varje dag. Självfallet så är det helt omöjligt att exakt bekräfta denna siffra ur ett vetenskapligt perspektiv. Många "olyckor" som sker är ju just självmord och inga "olyckor". Förmodligen skall den korrekta siffran vara den dubbla, kanske ännu mer. 1 miljon är knappt vad som bor i Stockholm.

Givetvis är det alltid fel när människor under 18 år begår självmord. Detta är djupt tragiskt och kan inte nog fördömas, men när vuxna personer tar sina egna liv är det kanske inte alltid fel. Det kan naturligtvis vara tragiskt ur den enskildes perspektiv men inte nödvändigtvis ur det större perspektivet. För världen i stort är händelsen ytterst marginell.

År 2000 passerade jordens befolkning 6 miljarders strecket. Årligen ökar jordens befolkning med ungefär 77 miljoner människor. En siffra som knappt motsvarar Tysklands befolkning. Den gamle brittiske ekonomen Thomas Malthaus teori har alltid setts som överdrivet pessimistiskt men enligt dagens vetenskapsmän och vetenskapskvinnor råder concensus om att han i stora drag hade rätt, inte i alla detaljer, men på det hela taget. Det finns en koppling mellan svält och befolkningsökning även om vetenskapen delvis kan lösa detta problem, fast bara delvis.

De enda som idag fördömer självmord är de äldre herrarna och deras proselyter inom katolska kyrkan. En rörelse som vill detalj reglera människors privatliv ända in i sängkammaren, något som inte ens diktatorer brukar velat göra. En religion som är den sista manliga bastionen och som vill ha yrkesförbud för kvinnor. En religion som på 1930 och 1940-talet var pronazistisk och judehatande. Protestanter, judar och muslimer har sedan länge lämnat den imbecilla tanken på att ett helvete skulle existera för självmördare. Alla som rest runt mycket i världen och med egna ögon sett, upplevt och träffat människor som utsatts för allehanda gräsligheter förstår naturligtvis att helvetet finns här och nu på jorden. Ingen annanstans!

Det intressanta är också att de enda som fördömer självmord och tror på tanken på att självmördare hamnar i helvetet är människor som själva har det bra. Som har allt men som vill ha ännu mer. Detta är ologiskt ty enligt Jesus får man inte ha mer kapital än vad man behöver leva på. Välbärgade republikaner i USA eller självgoda katolska präster lever efter mammon och inte efter gud. I Rio de Janeiro kommenderas polisen ut för att skjuta gatubarn i så kallade Favellas. I Los Angeles misshandlar polisen ungdomar och blir befordrade av sina överordnade för denna "insats". I Sierra Leone får barn ända ner till 5-års ålder lära sig hur man hanterar en Kalasnikov.

1 miljard människor i världen idag utsätts för daglig undernäring och svält. Läget är katastrofalt och värre lär det bli när världen styrs av en alkoholiserad cowboy som tror att det är gulliga små änglar som drar ner hans brallor varje gång han skall uträtta sina naturliga behov och inte gravitationen.

För att återkoppla till inledningen skall självmord alltid fördömas när barn gör det! Inget snack om den saken! Tanken på självmordskliniker är en frestande tanke som bör införas i Sverige. För en övertygad ateist kan tanken på att det blir svart efter döden och att ens kropp förmultnas och man blir en del av ekosystemet vara en lockande tanke som kan inge hopp och tröst. För en gudstroende person kan ett självmord också ses som en lösning och en genväg till gud och paradiset. Varför vänta på gud och paradiset när jag kan begå självmord idag? Ur båda perspektiven kan självmord rättfärdigas.

Myten om att religiösa personer begår färre självmord än ateister måste avlivas. I ett katolskt land som Italien är den officiella självmordsstatistiken låg, men i verkligheten begår katolska italienare lika många självmord som alla andra. Men av religösa skäl och av försäkringstekniska skäl anger ofta läkarna "naturlig" död eller "olycka", vilket naturligtvis är ren och skär lögn. Alltså ljuger katolikerna inför gud vilket är ett allvarligt brott enligt just gud!


Om författaren

Författare:
Mats TCM

Om artikeln

Publicerad: 28 jun 2006 10:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: