sourze.se

Frihet - utan ansvar? 4

Siv Jensen heter Norska Fremskrittspartiets nya ledare och är en ung, snygg kvinna, 36 år gammal och civilekonom.

Hon efterträder den legendariska högerpopulisten Carl I Hagen och klargör kort att I Hagens invandrarkritiska linjer gäller även för henne. Fremskrittspartiet är det näst största partiet i Norge. Siv Jensen siktar in sig på statsministerposten i nästa val under en borgerlig regering.

"Har Folkpartiet lämnat snällismen?", lyder SVT:s dokumentär om partiet den 7/5. Efter före detta partiledaren Bengt Westerbergs avgång lär partiet valt att marschera från allt vad ett tidigare liberalt parti - till vänster om m och kd och till höger om s – stått för. Bengt Westerberg var förvisso en man som kämpade för ett humanitärare och tolerantare Sverige, å utsatta gruppers vägnar. Han vägrade under en partiledarintervju att debattera mot Ny Demokrati och lämnade öppet tv-soffan. Efter sin avgång 1995 har han då och då gjort diskreta uttalanden till stöd för den svenska modellen och det socialdemokratiska skattesystemet. Följande två år leds Folkpartiet av en kvinna vid namn Maria Leissner och dess väljarsiffror sjunker markant.

Så 1997 kommer en ny partiledare: Lars Leijonborg och partiet gör ett dåligt valresultat 1998. Därefter vässar Leijonborg knivarna. Under intervjuer är han rak på sak och ett trovärdigare alternativ än Maria Leissner. Våren –97 lanserar också Moderaterna ett nytt idéprogram under namnet "Land för hoppfulla" och består av nulägesanalyser av vardagsproblem. Därefter presenteras visioner och slutligen vilka åtgärder som bör vidtas för att visionerna ska bli förverkligade. I Moderaternas invandringsprogram kräver man hårdare tag i asyl- och flyktingärenden och får inte oväntat kritik från SSU och vänsterut. En liberal skribent Per T Ohlsson då politisk redaktör för Sydsvenska Dagbladet har tecknat ett upprop mot M:s nya flyktingpolitik. Men Folkpartiet är tyst med någon kritik. Varför?

Under söndagens dokumentär får före detta partiledare Maria Leissner frågan: "varifrån inspirationerna kommit från ett snäll-liberalt parti till ett kravparti i invandringsfrågor?" Maria Leissner svarar, utan omsvep: "från danska Venstre-partiet, som betecknas som ett liberalt missnöjesparti i Danmark." Hon bekräftar vidare att folkpartiets mål, sedan mitten av 90-talet, varit att bli det största borgerliga partiet i Sverige – och dess främsta konkurrent blivit Moderaterna. Därefter har Lars Leijonborg och vice partiledare Jan Björklund valt att lämna Westerberg-snällismen och mer och mer kopierat så kallad moderat batongpolitik. Eftersom det sistnämnda partiet utger sig för att vara ett liberal-konservativt parti – och är ändå det största – går det att förena frihet med ansvar, tycks fp:s partiledning kommit fram till?

Ordet frihet har nämligen inget värde, om inte individen också avkrävs ett ansvar gentemot sina medmänniskor. I liberal och humanistisk ordning är nämligen både m och fp för en friare invandring, men då måste immigranterna också vara beredda på att ta ansvar för sin försörjning och inte ligga staten till last. Kriminaliteten i Sverige, där invandrargrupper är överrepresenterade är mycket riktigt ett integrationsproblem, men inte nödvändigtvis ett politiskt misslyckande skapat av socialdemokraterna, utan av dessa invandrare –eller flyktingar –själva. Man har alltid ett ansvar för hur man beter sig och det går inte att ursäktas med "social bakgrund" och liknande argument. Precis som att anständiga föräldrar ställer krav på sina småbarn, har ett samhälle rätt att ställa vissa krav på medborgarna.

Krav på språkkunskap är således en självklarhet och var dessutom det enda förnuftiga förslag som Sverigedemokraterna förordat, innan Leijonborg gjorde det till sitt under valet-2002. varför blev det tabu då?
Sannolikt är det så att krav som kommer från icke rumsrena partier – även om de kan ha goda effekter – stämplas som smutsiga endast för att de kommer från dessa. Folkpartiets förslag om språktest sågades, trots att ett sådant förslag är mycket klokt om man tänker efter?

För att den liberala visionen skall kunna förverkligas, förutsätter den också personligt ansvartaganden.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 14 maj 2006 23:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: