sourze.se
Artikelbild

Kan TV-tittande leda till Alzheimer?

Är passivitet eller strålning orsaken till den snabba ökningen av antalet nya Altzheimerfall?

Enligt nya internationella studier kan TV-tittande öka risken för att insjukna i Alzheimers sjukdom. Hjärngymnastik, såsom läsning, sudoku och korsord, att umgås med andra människor, samt promenader har dock en skyddande effekt. "TV-tittande innebär en passiv tillvaro. När man tittar är man mentalt inaktiv", säger professor Lars-Olof Wahlund, professor vid Karolinska Institutet.

Det som dock ej sägs är att - förutom den rent passiviserande effekten som TV-tittandet i sig har - en TV ger ifrån sig olika former av strålning.

Den medicinska effekten av sådan strålning undersöktes redan 1995, då Eugene Sobel och medarbetare visade att det finns en koppling mellan sådan typ av strålning och risken för Alzheimers sjukdom Sobel E, Davanipour Z,
Sulkava R, Erkinjuntti T, Wikstrom J, Henderson VW, Buckwalter G, Bowman
JD, Lee PJ, "Occupations with exposure to electromagnetic fields: a
possible risk factor for Alzheimers disease", Am J Epidemiol 1995; 142:
515-524.

Harmanci och medarbetare följde upp detta år 2003 Harmanci H, Emre M, Gurvit H, Bilgic B, Hanagasi H, Gurol E, Sahin H, Tinaz S, "Risk factors
for Alzheimer disease: a population-based case-control study in Istanbul, Turkey", Alzheimer Dis Assoc Disord 2003; 17: 139-145, och allra senast
har jag och min medarbetare kommit med ett arbete som berör det faktum att sjukdomen ökar allra mest på glesbygden Hallberg Ö, Johansson O,
"Alzheimer mortality - why does it increase so fast in sparsely populated areas?", Europ Biol Bioelectromag 2005; 1: 225-246

I detta arbete undersökte vi huruvida dödlighet i sjukdomar i nervsystemet i olika delar av Sverige korrelerar till mobiltelefoners uteffekt. Vi använde oss av Socialstyrelsens databaser samt beräkningar av mobiltäckningen baserat på operatörernas egna uppgifter. Det visade sig att
en statistiskt signifikant koppling finns mellan den ökande dödligheten i Alzheimers sjukdom och uteffekten av mobiltelefoner. Denna dödlighet ökar
hastigt och förväntas öka ännu mer under de nästa 10 åren. Jag uppmanar därför ansvariga myndigheter, riksdag och regering till en djupare analys av denna komplexa fråga. Vi själva skulle gärna vilja göra en detaljerad studie av kopplingen mellan ohälsa och strålning, men vi har ännu inte lyckats få pengar till det. Vill man kanske inte veta...?


Om författaren

Författare:
Olle Johansson

Om artikeln

Publicerad: 31 mar 2006 15:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: