sourze.se

Tillväxt; pengar eller livslust? 3.

Redan för mer än 20 år sedan uppskattade Paul och Percival Goodman att så lite som 5 av det utförda arbetet räckte till att täcka våra grundläggande behov av mat, kläder och husrum.

Med den här skisserade strukturmodellen så bör det bli ännu mindre del av de totala arbetskostnaderna. En jämförelse kan göras med nuvarande försörjning av vatten och avlopp inom städer och tätorter. VA-systemet kan ses som en kretsloppsbaserad och sluten processindustri med en utsträckning över hela staden. Alla som beställer vatten när som helst på dygnet, styr och reglerar själva med köks- eller badrumskranen hela processen tillsammans med nivå- eller trycksensorer, som automatiskt styr pumpsystemet. Leverantören behöver enbart personal för att underhålla och förnya systemet. Det manuella alternativet - med vatten som hämtas i returflaska från varuhushyllan - kostar då nästan 1000 ggr mera än det vatten som var och en när som helst på dygnet själv tappar från kranen!

Enligt bröderna Goodmans uppskattningar så bör det alltså numera räcka med att arbeta mindre än 2 timmar i veckan eller 9 timmar i månaden för att tillgodose de fysiska basbehoven! Den som studerar kan då arbeta fulltid under tre veckor för att vara försörjd under resten av året utan att behöva ta några lån. Detta visar ju övertydligt att den nuvarande välfärdsstrukturen är oerhört ineffektiv och felkonstruerad!

Om de traditionella jobben kan och bör avvecklas successivt under en 50-årsperiod, så är det kanske många undrar: "Vad skall större delen av de mer än ca 1,5 miljoner människor - som med sina nuvarande arbetskostnader ökar varupriserna och bostadskostnaderna till dagens nivåer - då göra istället?"

Citat: "… Den chilenske nationalekonomen Manfred Max-Neef et al har identifierat nio mänskliga behov som varit desamma i alla kulturer och i alla tider…/… Fysiska behov, Trygghet/beskydd, Engagemang, Avkoppling, Tillgivenhet, Förståelse, Kreativitet, Identitet/mening, Frihet…"
Länk: detnaturligasteget.se

Det är alltså inte enbart de fysiska basbehov och den grundtrygghet som statsmaktens välfärdspolitiker slåss om att utlova till medborgarna, som människorna försöker aktivera sig för att tillgodose. Med försumbara livsuppehållande kostnader, så är det säkert mycket annat som attraherar och engagerar känslor, nyfikenhet och upplevelsebehov.

Citat, Åke E Andersson: "… Människorna är drivna av en inre längtan efter ständigt nya upplevelser!! En tes som bekräftas av upplevelseindustrin, som växer snabbast i alla välståndsländer. Produktionen är endast ett medel för att kunna uppleva och konsumera. Människorna söker först och främst mening i tillvaron genom ett friskt och gott liv. Samtidigt vill de umgås med varandra och ha det trevligt…
… En riktig tjänst kräver ständig närvaro av både konsumenten och producenten. Patient och läkare/sjuksköterska i sjukvården. Gäst och kypare på krogen. Banktjänsteman och kund på var sin sida av disken. Publik i salongen och sångare på scenen. Visst bör man på alla sätt försöka göra tjänster till produkter och information men då bör de inte kallas för tjänster…"
Länk: kreaprenor.se

För att det verkligen skall bli en folkrörelse att vi byter tjänster med varandra via en myllrande mångfald av upplevelseverksamheter så måste skatterna på arbete och konsumtion successivt avvecklas helt och hållet. Nattväktarstatens skattebehov bör kunna bli mycket, mycket lägre än välfärdsstatens. Medlemsbaserade välfärdsregioner kan byggas runt regionala valutor som automatiskt finansieras genom fortlöpande reducering av medlemmarnas likvida konton. Exempelvis enligt den modell som förslås på:
Länk: nordspar.se
Länk: nordspar.se


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 31 jan 2006 20:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: