sourze.se

Banker ska inte styra kunden

När staten stiftar lagar för att förändra medborgares beteenden slår dessa ibland fel och drabbar de skötsamma negativt.

Förvisso inte utan orsak, det är till exempel inte på grund av illvilja försäkringskassan nu planerar hårdare tag mot bidragsfusk, dock riskerar den hederlige bidragstagaren att bli kollad på grund av de ohederligas gärningar.

Om privata företag som försäkringsbolag och banker planerar att styra sina kunder till vissa beteendeförändringar, som inskränker konsumtionsvanor är det en helt annan sak. Försäkringsbolagen är - liksom bankerna - affärsdrivande företag och dessa ska alltid sätta kundens intresse i fokus. Ty i en marknadsekonomi är det alltid kunden som bestämmer. Detta faktum framförs ofta då avregleringar kommer på tal.

Det är logiskt och korrekt att försäkringspremier är olika beroende på var försäkringstagare bor, i ett brottsbenäget område eller inte? Men om bankerna på grund av den senaste tiden värdetransportrån, vill begränsa kundens möjlighet till automatuttag är det en förändring som inskränker kundens konsumtionsvanor. Inte på något sätt så att jag är emot elektroniska betalningssätt, de olika betalningsmedlen som finns är bra som alternativ för konsumenten, trots att det inte är samma sak att betala med kort som med kontanter.

I Smålandstidningen 9/10 meddelar Shell att de ska lägga ner sina sedelautomater, därför att kunderna hellre föredrar kortbetalning. I den mån undersökningar visar att bensinkunder föredrar kortbetalning framför kontanter, är en övergång till det förstnämnda systemet välkommet och i enlighet med marknadsekonomins principer. Däremot strider bankernas förslag – med Föreningssparbanken som alltid i spetsen – mot denna princip. Ty ingen undersökning bekräftar detta önskemål. Ungdomar lär vara de största nyttjarna av kortbetalningar, vilket resulterat i att många i denna målgrupp, blivit föremål för kronofogden. Dessutom är förslaget att avgiftsbelägga automatuttag, för att undvika värdetransportrån, detsamma som att spela rånarna i händerna. De privata vaktbolag som ansvarar för transporterna kunde istället använda sina gigantiska vinster till att förbättra säkerheten vid kommande transporter och dra sitt strå till stacken och polisen öka sina resurser för att förhindra flera rån, medan vi konsumenter fortsättningsvis ge frihet att välja mellan kort –eller kontantbetalning.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 17 jan 2006 17:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: