sourze.se

Konsten att leva: 2. Vilja till förändring

Hur många har inte sagt att de vill förändra något i sitt liv utan att fundera på vilka konsekvenser det skulle få?

Du vill vara frisk men har kanske inte lust att leva och ta ansvar för att vara det fullt ut. Du vill vara lycklig men vet inte hur du skall göra för att bli det. Du vill bli älskad men väljer metoder för att få kärlek som är destruktiva.

För att kunna genomföra förändringar i ditt liv måste viljan till förändring finnas fullt ut. Oavsett vad du vill ändra, finns det för och nackdelar med allt. Detta gör att du inom dig har olika viljor på mängder av plan, som kan vara svåra att förena till gemensamma mål. Dessa meningsskiljaktigheter kan ligga fysiskt, psykiskt eller mentalt i kropp, själ, ande eller någon annanstans.

För att lyckas med en bestående förändring behövs både motivation och effektiva redskap som för dig mot ditt mål. Toppresterande personer inom till exempel idrott och näringsliv eller personer som blivit sjuka eller skadat sig har ofta lättare att motivera sig än andra. De har tydliga mål och gör allt de kan för att nå dit. Om du saknar motivation på något plan eller inte hittat de rätta redskapen riskerar du att misslyckas i ditt förändringsarbete.

Alla som vill kan hitta en passande morot som kan höja motivationen rejält. Om du har svårt att motivera dig kan du vända dina svagheter till din fördel. Är du fåfäng, prestigefylld eller stressar upp dig i onödan kan du bli fåfäng i att undvika att vara fåfäng, ha prestige att vara ödmjuk och stressa för att få tid till vila och avslappning. Ibland kan det vara svårt att ta bort grunden till ett negativt beteende direkt och genom att börja med använda dina negativa beteenden till något positivt kan du ge dig kraft att ta tag i grundproblemet längre fram.

Att hitta nya vägar att belöna och berömma dig själv på är också viktiga framgångsfaktorer. Många har fått lära sig att vi skall fira med godis, kakor, läsk som utbyts till alkohol, festmåltider och sena nätter när vi blir äldre. Faktum är att detta inte är någon belöning, i egentlig mening, utan försök till att förstöra vår hälsa genom att störa vår kroppskemi. Hitta hellre belöningar som stärker dig långsiktigt.

De metoder som idag finns att locka fram det bästa inom oss utvecklas ständigt. Ju mer kunskap och ju visare mänskligheten blir desto enklare, roligare och effektivare metoder kommer att kunna tas fram. Livet behöver inte vara hårt och jobbigt utan det kan lika gärna vara njutbart och glädjefyllt. Allt är möjligt och du själv väljer din egen upplevelse och kan ta ansvar och arbeta för att lära dig allt du vill.

Det som hindrar dig från att vilja förändra dig kan ligga på mängder av plan. Bekvämlighet, okunskap eller ogrundade vanor är några orsaker och att inte förstå hur stora fördelar förändringar kan ge är en annan. Våra rädslor och behov kan ibland styra oss och få oss att tänka och göra på de mest irrationella sätt. Samma sak gäller lathet, som kan förstöra för den bäste. Många tror sig vara rädda för att misslyckas men antagligen är det rädslan för vår egen storhet som hindrar oss mer och vetskapen om hur mycket vi egentligen kan påverka i våra liv skrämmer oss. Delar av oss vill kunna gömma oss, skylla ifrån oss eller söka trygghet bakom någon eller något och detta får oss att göra de mest konstiga saker, istället för att stå upp och ta ansvar för oss själva.

Oavsett om du är rädd att misslyckas med din förändring eller inte vill avstå från det som skänker dig glädje t ex alkohol eller cigaretter kan du, om du vill, hitta andra saker som ger dig samma känsla utan att bryta ner dig. Träning, meditation eller att lyssna på musik sätter igång endorfinerna i kroppen på naturlig väg vilket kan ge dig njutning.

Oavsett vad det är som hindrar dig från att tänka och vara som du vill, kan det överbyggas eller tas bort. Med hjälp av tanke, ord och handling kommer du långt. Innan du gör en förändring kan det dock vara bra att börja med att komma på vad du skall göra med din tid istället för det du tidigare gjort, t ex varit sjuk, druckit alkohol eller rökt.

Genom att inse och acceptera att du själv har möjlighet att välja i långt fler situationer och på fler plan än du först kanske trodde var möjligt, gör du det lättare för dig. Tanken, kan du använda till att tänka att du tar bort de saker som hindrar dig från att ta kommandot över ditt liv. Ordets kraft, kan du använda genom att läsa om det som intresserar och bygger upp dig. Du kan även formulera dina egna tankar och känslor i en dagbok eller prata med vänner. Handling är kanske det viktigaste redskapet som manifesterar dina ord och tankar. Om du vill bli positivare, ge komplimanger till personer i din omgivning, tänk snälla, positiva tankar till personer du möter eller skratta mera. Vill du börja träna mer, börja försiktigt med något du tycker är roligt och öka i den takt du är mogen. Det kan i vissa situationer vara bra att handla direkt, när du väl gör det, bevisar du för dig själv att det går och att du kan. Klarar du det en dag kan du klara det en dag till och så vidare. Använd hela din kraft att hålla dig kvar på det spår du valt och undvik att falla för frestelser. Om du känner att du vacklar stärk dig med ny kunskap eller inhämta kraft från något håll som hjälper dig att behålla fokus på ditt mål.

Vi kan alla hitta vår vilja till förändring och genomföra det vi önskar. Du ställs inför val här och nu men det intressanta är att du på många plan valt långt tidigare än vad du är medveten om. De val du gör idag ligger till grund för din framtid. Det bästa av allt är att du alltid har rätt att omvärdera och välja nytt. I vissa fall kan det vara svårt att reparera skadan och i andra fall enklare än du trodde.

De som väljer att ta kontrollen över sitt liv hittar både struktur och ledarskap inom sig viket vi alla behöver för att kunna hantera oss själva på ett bra sätt. Utan kontroll kan det lätt bli stagnation och med för mycket kan vi känna oss tvingade att göra saker, vilket aldrig leder till välmående. Först när du bygger upp din egen styrka kan du stå emot negativ inre och yttre påverkan fullt ut. Du är en egen individ som innerst inne vill vara fri även om delar av dig söker trygghet eller bekvämlighet på olika sätt. En människa kan bli fri först när hon tar ansvar för sig själv fullt ut på alla plan. Sök din egen frihet och lycka. Ingen annan än du själv kommer att kunna begränsa din egen upplevelse i detta.


Om författaren

Författare:
Charlotte Kilman

Om artikeln

Publicerad: 23 jun 2005 17:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: