sourze.se

Frihet – utan ansvar? 3

I början på 80-talet fanns ett program som hette "Rekordmagasinet" och leddes av Jan Guillou. Programmet tog då upp ämnen, som inte tålde dagens ljus.

Guillou tillsammans med Göran Skytte gjorde reportage om en kommun som krävde att socialbidragstagare skulle utföra vissa sysslor, i genmäld åt de kommunmedborgare som finansierade deras bidrag. De avslöjade att många zigenare stal från köpmän i en kommun i Skåne.

Naturligtvis fick dessa reportrar spott och spe för dåtidens kontroversiella reportage. Reportaget om zigenarna anmäldes till granskningsnämnden och Guillou stämplades som rasist. Det är nu ungefär 20 år sedan reportagen gjordes och man kan tro att den svenska integrationsdebatten mognat vad invandrarpolitikens för - och nackdelar anbelangar? Dessvärre är det inte så.

"Uppdrag granskning" har nyligen gjort ett antal reportage om bidragsfusk. Både om svenskar som fuskar och om invandrare som tar emot mer bidrag, än vad de är berättigade till. Tv3:s "Insider" avslöjar människor som missbrukar sjukskrivningar, den 17/2. Reportaget därefter behandlar invandrarkriminalitet. Jag känner som samhällsmedborgare stor tacksamhet å dessa reportrars vägnar, som tar upp aktuella och allvarliga problem i samhällets bottenskikt. Tyvärr vill dom flesta svenskar fortfarande inte ta del av dessa fakta.

Folkpartiets integrationsgrupp lanserar just nu ett förslag om att utvisa invandrare, som begår brott vars strafflängd överstiger 2 år. Genast jämförs förslaget; "som kommit från Ny Demokrati och liknande partier".

En socialdemokrat och en folkpartist, båda med utländsk bakgrund, debatterar frågan i radio den 3/3. Folkpartisten försvarar förslaget med: att det ger utrymme till att hjälpa de flyktingar som verkligen behöver asyl i Sverige och underlättar för de invandrare som på hederligt vis vill bygga sig en ny framtid i vårt land. Samtidigt som man ställer krav på respekt angående svenska lagar, seder och bruk.

Socialdemokraten kontrar med: "att kan man då inte lika gärna utvisa svenskar som begår liknande brott...?"

"Utvisa svenskar...?"

Folkpartiet vill utvisa utlänningar som vistas i Sverige, samtidigt som de begår grova brott i värdlandet. Det är logiskt och korrekt att människor som inte respekterar gällande lagar i ett annat land avvisas. Det är – hypotetiskt – ologiskt att svenska medborgare som begår grova brott ska utvisas till ett annat land på grund av att vi inte vill ha dom här.

Socialdemokraten avslutar med: "att en gång i tiden var Folkpartiet ett socialliberalt parti som ur humanistisk grund satte individen i centrum, med stöd av de mänskliga rättigheterna". Går det då inte att försvara detta förslag utifrån liberal humanistiskt perspektiv?

Liberalismens två hörnstenar bygger på: frihet under ansvar. Människan har rätt att invandra till ett annat land, under förutsättning att denna gör rätt för sig i det nya landet. Det vill säga försörjer sig själv och respekterar gällande lagar, seder och bruk. Vill man inte det, tar man inte hänsyn till den andra hörnstenen och har då heller ingen rättighet att invandra till ett annat land.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 05 mar 2005 22:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: