sourze.se

Vem bör ha tolkningsföreträde?

Konsumenterna bör ta sig tolkningsföreträde, då de är i en överväldigande demokratisk majoritet, särskilt tillsammans med alla skattebetalare!

Citat: "... Herbert Tingsten sa att Sverige är för litet för att härbärgera mer än en åsikt åt gången. Det är förstås inte sant.../... Däremot är det sant att det ofta finns en stark och dominerande åsikt som innehar problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet på verkligheten. Andra åsikter må artikuleras.../... Åsikterna kämpar inte på lika villkor.../... Vad kejsaren än har på sig är han välklädd för det han är kejsare..."
Länk: dnv.se

Citat: "... man kan då säga att reklamen är anställd hos AMS.../... Det är ju inte reklamen, utan snarare övervärderingen av lönearbetet, som orsakar konsumtion.../
...Politiker, industriledare, ekonomijournalister, börsanalytiker och fackliga företrädare gör via massmedia "reklam" för det arbete och de löner som utgör en förutsättning för konsumtion.../... vi kan ju inte ha någon produktion utan konsumtion. Konsumtion producerar produktion! En procents minskning av konsumtionen sägs innebära 25 000 arbetslösa"
Länk: etc.se

Jag anser att detta är en åsikt, som under industriepoken steg för steg medvetet har gjorts självuppfylld, men som egentligen är utan verklig substans. Man utgår ifrån den verklighet som just den traditionella industristrukturen, produktionen och distributionen av byggnader, anläggningar, fabriker, transportstruktur råkar ha skapat.

Ingen inom etablissemanget diskuterar att på lång sikt ändra inriktning och istället skapa alternativa samhällsstrukturer, som inte längre är beroende av mänskligt arbete för försörjningen av förnödenheter mm. Trots att den teknik som behövs för att ersätta mänsklig arbetskraft vid produktionen och distributionen redan finns principiellt uppfunnen och delvis utvecklad.

Vid strategiskt lämplig tidpunkt så flyttas sedan produktionen till nästa låglöneland. När de stora verkstadsföretagen flyttar så avstannar generellt automatiseringen av produktionen och samtidigt upphör införandet av ny teknik som rationaliserar tillverkningen.
Underleverantörernas kommentarer är:
"Fick vi bara tid på oss så skulle vi kunna se över produktionsstruktur och konstruktion" och "Det finns bara ett sätt för att möta flytten österut; förbättra produktiviteten och öka mekaniseringen".

Det som olika parter under industriepoken har lyckats avtala, kompromissa och förhandla om, är kartonger på lastpallar, bemannade truckar som lyfter upp på tunga dieselbaserade lastbilar med enorma däck, som med hög friktion på klibbig asfalt kör i hög fart tvärs över kontinenterna. De tunga dieselstinkarna backar, baxar och trixar sedan skickligt mot lastbryggor i trånga gränder. Helt simpelt bara för att få de olika sakerna baxade in på varuhusgolven, bara för att packas upp på varuhushyllor och att sedan nerplockningen förhoppningsvis helst sker "bäst före". Tala om ineffektivitet för att till varje pris upprätthålla sysselsättningen "att springa runt i ekorrhjul" och att "gå över ån efter vatten".

Allt detta och mer därtill bara för att åter och åter åstadkomma de dagliga flödena från "jord till bord" och från "skog och grus till hus", och alla de andra sakerna som har att göra med hittills spekulativa logistikflöden för fasta material. Men konsumenterna, brukarna och skattebetalarna har ännu inte aktivt och organisationsmässigt börjat blanda sig i förhandlingsleken.

Till att börja med så bör alltså fler och fler arbetare tvingas hoppa ut ur ekorrhjulen, genom att konsumenterna organiserar sig och teknikupphandlar och avropsavtalar direkt med de friställda underleverantörerna - och som då ges tid för total automatisering - efterhand som multiföretagen flyttar österut.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 17 feb 2005 21:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: