sourze.se

Köp mat lika enkelt som vatten?

Teknisk effektivitet innebär att man får något för ingenting. Det är alltså något som alla berörda är betjänta av. Ett exempel på hög teknisk effektivitet som betjänar alla är Internet.

Ett motsvarande exempel är vattenförsörjningen av städer och tätorter. Liksom när det gäller Internet, så är logistiken för vattenflödet helintegrerad med leder, noder och depåer. Vattenflödets leder består av rör, noderna är förgreningar och i depåerna finns t.ex. pumpar, vattentorn, tappställen, kvalitetssäkringsprocesser. De mänskliga arbetsinsatserna är inte fler än vad som behövs för övervakning och underhåll. Det gäller då logistiken som helhet ända ifrån vattentäkten och till varje konsuments köks- och badrumskran. Användarna styr tillsammans hela systemet när de tappar vatten med sina kranventiler. Liksom när det gäller Internet så är det helt och hållet efterfrågan som styr utbudet.

Arbetskostnaderna blir på så sätt mindre än 1 öre per liter vatten inkl. avloppssystemen. Vatten på returflaska som hämtas från varuhushyllan kostar mer än 500 ggr mer! Den mycket stora prisskillnaden beror i huvudsak på att arbetskostnaderna har ersatts med helt integrerade flöden och totaloptimerad logistik för hela kretsloppsprocessen.

Motsvarande integrerade logistikprocesser bör kunna utvecklas för att försörja oss med mat, tak och allt annat, till mycket lägre kostnader än med nuvarande sociotekniska och infrastrukturella system. Det som rimligen krävs är recirkulerande kretslopp med kvalitetssäkrade depåer företag inom varje region. Vi bör som konsumenter inte längre finna oss i att betala alldeles för mycket för de onödiga arbetskostnader som sker med bl.a. tunga transporter härs och tvärs över kontinenter. Den globala arbetsdelningen bör kunna ersättas med kunskapsdelning över Internet.

Scenario: 100 000 konsumenter inom EU bildar - med webbsidor på Internet som kommunikationsnav - gemensamma organisationer vars syfte är att fortlöpande utveckla strategier för att avtala om lägsta möjliga priser. Detta uppnås bl.a. genom idén om att optimalt reducerat mänskligt arbetskraftsbehov ger lägsta möjliga arbetskostnader och arbetsskatter. Lägsta priser ger lägsta möjliga moms. Lästa arbetskostnader uppnås genom teknikupphandling av bästa möjliga teknisk effektivitet och logistikflöde.

Med 100 000 medlemmar och en medlemsavgift på 100 kr/månad så blir rörelsekapitalet 120 miljoner/år. Administrationen och kommunikationen bör kunna ske med webbsidor på Internet, så att kostnaderna kan hållas mycket låga. Det är i första hand byggnadsmaterial- och därmed boendekostnaderna som så småningom bör kunna reduceras radikalt med aktiv och strategisk medverkan av konsumentorganisationer. Kanske huvudsakligen genom teknikupphandling av digitaliserade recept helintegrerat know-how som utan arbetskostnader styr och reglerar maskinella enheter logistikprocesser.

Enklare exempel än kompletta husbyggen behövs rimligen som tänkbara pilotprojekt. För att initialt locka så många medlemmar som möjligt så kan kanske barnvagnar vara en lämplig pilotprodukt. De flesta vet att de kommer att få barn mer än ett halvår i förväg, och andra planerar att ganska snart skaffa barn. Bland både mammans och pappans föräldrar, mor- och farföräldrar, fastrar, mostrar osv. är det gissningsvis ganska lätt att skaffa många medlemmar som vill betala en hundralapp i månaden för att barnvagnar i framtiden skall kosta några hundra istället för några tusen. Även SIDA och andra hjälporgan kan kanske bli intresserade.

För att förenkla så består stommen till en barnvagn av några metallrör, fästelement och hjul. Samtidigt finns det många andra saker som är hopmonterade av metallrör, fästelement och hjul t.ex.: cyklar, barnkärror, lådbilar, trampbilar, gokartchassie, bagagekärra, cykelkärra, barncykelkärra, rollator, rullstol, sparkcykel, kanotvagn, gasflaskkärra, golfbagvagn, tevagn, grillställ, trädgårdsvagn osv...

Konsumentorganisationen väljer representanter ombud som i sin tur anlitar experter och konsulter för olika projekt; exempelvis detta pilotprojekt. För att spara kostnader så anordnas kanske en tävling för de studerande som t.ex. gör ex-jobb bland EU:s högskolor. Tävlingen går ut på att det med optimalt minimalt? antal monterbara materialdelar rör, fästelement och hjul skall kunna monteras ihop så många olika t.ex. av de uppräknade saker som möjligt. Olika delar skall alltså helst utformas så att de kan användas till många olika saker. Hjulen och fästelementen skruvar mm. är exempelvis lätt att förstå att det är ett ganska enkelt problem. Även övriga delar kan - om det finns motiv eller önskemål upphandling - designas och utformas för multifunktioner.

Upphandlingen handlar enbart om kompletta digitaliserade recept, som direkt kan styra standardiserade maskinella enheter. De kompletta recepten erbjuds sedan "underleverantörer" inom olika EU-regioner, samtidigt som intresserade konsumenter tecknar avtal om leveranser. Det som sedan tillverkas till minimal arbetskostnad, levereras som platta paket till olika regionala "hämtställen". Alltså enligt IKEA-modell; men med obemannad autoutlämning, då alla paket är förbeställda och betalningen sker via automaten. Monteringen gör var och en själv med enkla verktyg. De kan även anlita lokala kvartersmontörer precis som det gjordes inom det hantverkssamhälle som fanns lokalt ända in på 50-talet.

Den som ytterligare vill spara på utgifterna kan när barnvagnen tjänat ut ändra och komplettera den efterhand. Exempelvis till barncykelkärra - lådbil - sparkcykel - bagagekärra - golfvagn - grillställ - tevagn - rullator - rullstol... allt eftersom under livets olika åldrar. Eftersom recepten förväntas bli "bestsellers" och användas för miljardproduktion världen över så är det antagligen stålrör av samma typ som används för cykelramar. Ytbehandlingen bör naturligtvis anpassas för återvinning och recirkulation i kvalitetssäkrade kretslopp. En cykelram kan bevisligen hållas ganska intakt under århundraden.

Konsumenter och skattebetalare som bildar medlemsorganisationer är rimligen vad som krävs för att successivt mer och mer göra marknaden fri, öppen och i det närmaste oberoende av arbetsdelning, arbetskostnader och kapital från centraliserade ansamlingar av nationella och federala valutor. Detta gäller då framför allt för människornas materiella försörjning med förnödenheter, förflyttningar och skyddsutrustning mot väder, kyla, värme, vind osv... Om Kan boendekostnaderna exempelvis sänkas till fjärdedelen, och transportkostnaderna inkl. vägar och infrastruktur sänks till tiondelen för all framtid, så borde livet bli avsevärt enklare och välbefinnandet öka betydligt.

Processmässig kunskapsdelning know-how och att flytta på saker i urbaniserade och tätbefolkade samhällen, bör alltså numera kunna utföras med receptstyrda och beställaradresserade maskinella enheter istället för att orsaka onödiga arbetskostnader.

När vi sinsemellan byter rena tjänster läkare/patient, massör/patient, kypare/kroggäst, sångartist/publik så är det naturligtvis fortfarande arbetsdelning som per definition av tjänst som gäller. Tjänstemarknaden bör alltså förväntas att helt dominera framtiden när det gäller arbetsdelningen människor emellan.
----------------------------

Den monetära marknadsstrukturen bör kunna fungera alldeles utmärkt för medlemsbaserade och avgiftsbelagda kollektiva nyttigheter. Särskilt om de nationella valutorna får konkurrens från medlemsbaserade e-valutor inom varje humanekologiskt optimerad region.

Ändå fortsätter imperialisterna envist med att "gå över ån efter vatten", eftersom det saknas regional konkurrens som baseras på optimerade logistikprocessflöden.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 29 sep 2004 16:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: