sourze.se

Vänstern och EU

Man kan fråga sig hur Vänstern skall ställa sig till EU:s nya författning? För min egen del ställer jag mig positiv till den.

I USA gick det elva år mellan oavhängighetsförklaringen 1776 och det federala konventet i Philadelphia i maj 1787. Erfarenheterna av de första tio åren av självständighet hade bara i någon mån förskjutit tonvikten från skydd mot godtyckligt styre till bildandet av ett effektivt gemensamt styre.

I EU bildades framtidskonventet i akt och mening att lösa motsvarande problem. För några dagar sedan beslutade ministerrådet om en ny författning som sedan skall godkännas av medlemsländernas folk. Nu gäller samma problem ifråga om skydd mot godtyckligt styre till bildandet av ett effektivt gemensamt styre.

För vänstern gäller inte längre statssocialismen som slutmål för kampen utan snarare välfärdssocialismen. I länderna i östra Europa för regeringarna en nyliberal politik med låga skatter och låga sociala förmåner för medborgarna. Ett effektivt gemensamt styre skulle kunna göra slut på den nyliberala politiken. Av denna anledning anser jag att vänstern bör stödja den nya konstitutionen.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 22 jun 2004 14:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: