sourze.se

Till ännu ej pensionerade

RSV visar nu att det inte längre bara är nuvarande pensionärer som kommer att offras för att dagens politiker skall kunna ragga röster på att tiga om avarterna i de svenska välfärdssystemen.

RFV presenterar nu en utredning som visar att 1,300,000 personer, 1/4-del av alla över 25 år, kommer att få mindre än 10,000 kr/månad i pension före skatt. Nästan 100,000 personer kommer att få bara grundpensionen, 6,000 kr. Detta beror enligt Riksförsäkringsverket på att vi arbetar för kort tid. Ungdomarna startar för sent i yrkeslivet och den verkliga pensionsåldern ligger på 58-59 år.

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti har ensamt kämpat för att sänkta pensioner skall återställas och för att bromsen inte skall gälla de som pensionerats under det gamla ATP-systemet och därmed inte längre kan påverka sin intjäning av pensionsrätt. Samhällets sätt att acceptera alltför tidig pensionering måste - liksom de höga kostnaderna för sjukskrivning - ses över då det urholkar välfärdssystemet för alla. Inte bara för dagens pensionärer utan också för alla dem som skall gå i pension i framtiden.

Samtliga riksdagspartier har antingen aktivt medverkat till eller accepterat urholkningen av pensionssystemet. Pensionärsorganisationerna saknar politiskt inflytande och kan endast protestera vid sina årliga möten på Harpsund med dem som kört över pensionärskollektivet. I övrigt har man hittills ställt upp på de synpunkter som framförts av de partier som nuvarande ledningar i dessa organisationer tjänat under sin aktiva politiska period i bl.a. riksdag och fackorganisationer.

Nu gäller det också DIG som i dag arbetar i tron på att DU tjänar in en framtida pension och att Du kan räkna med god vård och omsorg när DU inte längre är så frisk och vital som DU är i dag.

Du kommer - liksom vi dagens pensionärer - att inse att Du inte bort lita på röstfiskande politikers löften. Även Du riskerar nu att alldeles för sent upptäcka att Du skulle säkrat Din egen pension, skaffat Dig egen sjukförsäkring och hittat privata lösningar på den framtida vården och omsorgen.

Det svenska välfärdssystemet krackelerar redan i grunden och det är bara att med Riksförsäkringsverkets hjälp räkna ut när hela bygget måste rivas och byggas upp igen från grunden.


Om författaren

Författare:
göran holm

Om artikeln

Publicerad: 03 jun 2004 15:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: