sourze.se

De flyr därför att debatten är kass

Aftonbladets Åsa Mattsson klagar på att Anna Wahl väljer att inte ställa upp i debatt. Men med tanke på hur debatten ser ut har jag stor förståelse för Anna.

Aftonbladets Åsa Mattsson skriver i sin spalt 20040428 att hon tycker att det är fel av Anna Wahl att inte ställa upp i debatt med Susanna Popova. I principfrågan håller jag med Åsa. Det är bättre att ta en debatt än att låta bli. Men samtidigt tycker jag att de praktiska omständigheterna omkring fenomenet debatt kan göra det motiverat att avstå. Jag förstår att vissa människor väljer undvika debatt, helt enkelt därför att debatten ibland är dålig.

Debatt är ett viktigt redskap i demokratin. I debatten får människor av olika åsikter mötas och prova sina argument mot varandra. Åhörarna av debatten får ta del av olika sidors åsikter, argument och motargument. Debatt är ovärderligt i en demokrati.

Men detta betyder inte för den sakens skull att debatt alltid är sund. En debatt är inte per automatik bra bara för att den är debatt. En felaktigt utförd debatt kan få oönskade konsekvenser. Det finns gott om skäl till att debatter skall styras upp och hållas sanerade.

Vad kan då bli fel med en debatt? Här följer ett antal saker som kan göra att en debatt blir dålig eller rent av osund.

- Debattarrangörens agenda. Här finns troligen den största källan till dåliga debatter. Den som arrangerar debatten har allt som oftast en egen agenda. Arrangören har ett syfte och/eller mål som denne vill uppnå igenom att arrangera debatten.

Det kanske vanligaste målet är att arrangören vill framföra en åsikt. Den som anordnat debatten är inte alltid neutral i sakfrågan utan vill att den egna åsikten skall framställas i bäst dager. Metoderna för att uppnå detta varierar. Men vanligast är att styra castingen, det vill säga valet av debattdeltagare. Mer om det nedan.

Ett annat mål för debattarrangören kan vara uppmärksamhet, till exempel i form av tittarsiffror. I ett sådant fall blir det ointressant för arrangören att debatten blir korrekt och sansad. Istället är det mer fördelaktigt för arrangören att debatten blir så spektakulär som möjligt. Detta kan då göra att sakfrågorna blir sekundära och argumentationen blir undermålig.

- Medveten och styrd casting. Casting är då debattdeltagarna väljs. Här kan det bli fel av många anledningar: en sida blir avsiktligen eller oavsiktligen över- eller underrepresenterad; deltagarna kan vara olika bra informerade i sakfrågan; de kan vara olika skickliga på att framföra sina argument och åsikter. Med hjälp av castingen kan en arrangör som vill styra debatten i en viss riktning lätt påverka debattens utgång. Arrangören tar helt enkelt inte med de människor som har "fel" åsikt, eller så väljer arrangören människor som deltagarna inte tar på allvar.

- Grund debatt, dålig fördjupning. Vissa frågor kräver djup sakkunskap. Problemet är att i en allmän debatt går det inte att framföra detaljer. Att vara noggrann med fakta, nyanser och teknikaliteter tar tid. Detta i sin tur gör att publiken tappar intresset. En debatt som ingen lyssnar på är meningslös. Därför måste den kondenseras. Men en kondenserad debatt i en komplicerad fråga blir lätt väldigt dålig.

- Fördomar och myter, faktafel och truismer. Relaterat till punkten ovan har vi människors förutfattade meningar om en sakfråga. När en debatt blir för grund uppstår lätt truismer och förutfattade meningar. Om sådana myter och fördomar letar sig in i en debatt blir den ofta värdelös därför att det som diskuteras blir då är dessa vanföreställningar istället för verkligheten.

- Vinna till varje pris. Vissa debattdeltagare har dålig respekt för att det finns mer än en sida av varje sakfråga. En sådan deltagare kan bli så övertygad att den egna åsikten är korrekt att denne inte ens kan acceptera att det finns avvikande åsikter. Deltagaren känner inget egentligt intresse av att debatten är korrekt utan vill att den egna åsikten "vinner". Då dyker det lätt upp otidligheter som personangrepp och falska argument.

På grund av de fenomen jag listat ovan har jag lätt att förstå varför människor ibland undviker debatt. I de debatter som jag deltager i ni som känner min Sourze-profil vet vilka det är förkommer tyvärr ovanstående element ofta. Jag har själv vid många tillfällen känt uppgivenhet över att vara med i de debatterna just på grund av deras dåliga kvalité.

Faktum är att jag tror att Åsa Mattsson själv är en delorsak till varför Wahl väljer att inte ställa upp på debatt. Åsa Mattsson uppvisar nämligen själv en rejäl portion av det jag nämner ovan. Det är inte utan att Åsas kommentar i det perspektivet blir en smula ironisk.


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 29 apr 2004 12:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: