sourze.se

Därför borde SSU lära av verkligheten i Taiwan

Mitt blygsamma konstaterande att handel och kapitalism leder till mer av frihet och demokrati fick SSU att prisa mig som "den mest verklighetsfrånvända" halläningen.

Nyss hemkommen från en annan del av världen, Taiwan, är jag dock mer än någonsin övertygad om förtjänsterna med den öppna marknadsekonimin. Taiwan står som konkret exempel på att handel och kapitalism bekämpar fattigdom och för med sig mänskliga rättigheter och demokrati.

Taiwan är en ö som inger både hopp och glädje! För femtio år sedan var Taiwan en fattig u-landsdiktatur med omfattande sociala och humanitära problem. I dag är landet rikt och demokratiskt. Den lilla ön i östra Asien
med 23 miljoner människor visar att en helt annan värld är möjlig om marknadsekonomi, handel och öppenhet tillåts växa fram runt jorden. Den fantastiska utvecklingen på Taiwan har möjliggjorts tack vare att du och jag har köpt prylar och prudukter märkta med "Made in Taiwan".

Med sin historia visar Taiwan att resan bort från diktatur till demokrati börjar med den privata äganderätten och en öppen ekonomi - inte genom planhushållning och slutenhet. Taiwans fantastiska utveckling den senaste 50 åren började nämligen med att regeringen skyddande böndernas privata äganderätter. När bönderna ägde sina egna åkrar, fick fritt spara och investera som de ville blev jordbruket på landsbygden effektivare. Den ökade avkastningen medförde att människor på landet kunde äta sig mätta och att människor så småningom kunde ta jobb i industrin, som i sin tur mötte en större efterfrågan när böndernas inkomster ökade. Och så började hjulen att snurra. Industrin kom igång och satsade på att integreras i den internationella ekonomin. Taiwan tillhör världens mest exportorienterade ekonomi och har välkomnat väldiga investeringar från utländska företag. De har bidragit till högre löner, större välstånd och mer tid för människor att engagera sig i politiska frågor, till exempel i demokratirörelser som kämpar för mänskliga rättigheter!

Under dagarna i Taiwans huvudstad Taipei var det dock inte främst den ekonomiska utvecklingen eller byggandet av världens högsta skyskrapa, den jättelika Taipei 101, som gav stora intryck utan än mer den demokratiska vitaliteten! Fjärran östern är mera väst än västerlandet nästan! Samma vecka som vi var där lade regeringen fram förslag om att avskaffa dödstraffet, tillåta homosexuella att ingå partnerskap och upprätta en egen domstol för brott mot mänskliga rättigheter. Till saken hör att kommunisterna i Peking fortfarande betraktar Taiwan som en del av Kina, och att utspelen fungerar som en direkt provokation mot planhushållningssystemet på fastlandet. När sedan Taiwan följde upp med att bestämma datum för ett par viktiga folkomröstningar mullrade det än mer på andra sidan Formosasundet. Kommandoekonomier tenderar ogilla både medborgarmakt och konsumentmakt!

Demokratin, yttrandefriheten och de fria valen i Taiwan står i bjärt kontrast till kommunistdiktaruren bara tolv mil därifrån över Formosasundet. I Kina avrättar staten ensamt under ett år mer än vad alla världens stater tillsammans avrättar tillsamans. På Taiwan lägger ledare fram förslag om att förbjuda dödstraffet. Så nära varandra men lika olika som svart och vitt. Där diktatur och planhushållning, på Taiwan marknadsekonomi och demokrati - trots att delar historia, språk och kultur. Det är det konkreta exemplet och verkligheten i Taiwan som hotar och upprör kommunistledarna i Peking. Taiwan visar att en annan värld är möjlig. Det skrämmer en del, men världen borde lära sig och inspireras av den framgångsrika ön i sydostasien.

Så SSU borde precis som ledarna i Peking släppa förälskelsen i socialistiska dogmer och skrivbordsresonemang, och istället inspireras av
verkligheten och utvecklingen i Taiwan!

PS. För fyra år sedan gjorde jag en annan lärdorik resa till Sydostasien. Den gången till Indonesiens huvudstad Jakarta. När jag och mina vänner fastnade i en studentdemonstration mot diktatorn Suharto såg vi hur det
svenska telefonbolaget Ericssons globala reklamkampanj på temat "Make yourself heard" plötsligt fick en särskild innebörd och resonans. Antiaukoritära idéer sprids med handel och marknadsekonomi, och ett tidigare auktoritetstroget folket tog sig ton mot överheten. Kanske med moraliskt stöd från de stora Ericsson-affischerna som var uppsatta längs med gatorna i Jakarta.

Med de här lärdomarna i bagaget måste nästa resa nu gå till Afrika söder om Sahara. Där mer än någon annanstans är det angeläget att sprida erfarenheterna från Taiwan! En annan värld är möjlig! D.S


Om författaren

Författare:
Henrik Von Sydow

Om artikeln

Publicerad: 02 dec 2003 19:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: