sourze.se

Paragrafburar

I varje kommun kan de dagligen upplevas. De finns dock i även i alla landsting och framför allt i riksdag och regering. Paragrafburarna...

Inom mer kända burar är det ett kännbart straff att hamna i bur. Inom "det offentliga" är det i stället en arvoderad förmån att låta bura in sig själva och alla offentligt anställda i en försåtlig politiskt tillverkad paragrafbur.

Paragrafburar har genom åren systematiskt byggts upp av partipolitiskt valda i relativt representativa demokratiska val. De som valt dem har vanligtvis ingen aning om vare sig grundlagen, kommunallagen eller paragrafburen. Inte heller om den ofantliga offentliga byråkrati som utgör själva stängslet runt det offentliga politiska rummet. Men en del av de valda upptäcker ganska snart att de blivit instängda i ett system de inte förväntat sig och definitivt inte heller kan påverka.

Andra medborgare som så småningom upptäcker detta fenomen är till exempel tjänstekvinnor och tjänstemän på Försäkringskassan som själva sitter i en av paragrafer hermetiskt tillstängd bur. En bur som dessutom ivrigt vaktas av fackföreningar...

Sjukskrivningarna ökar lavinartat. Samtidigt är vi svenskar - sägs det - ett av världens friskaste folk. Instängda bakom paragrafer ökar då givetvis sjukskrivningarna i den byråkratiska organisation som genom en ständigt ökande mängd av regler, lagar och paragrafer satts att "hantera" bland annat ständigt ökande antal sjukskrivningar.

Lavinartat ökar även sjukskrivningarna inom andra delar av den ofantligt genomreglerade och byråkratiserade "offentliga sektorn". Självgående, självdestruktiva evighetssystem på med paragrafer hermetiskt tillslutna arbetsplatser gör naturligtvis folk sjuka. Sjukt vore att inte förstå detta.

Allra sjukast är det nog ändå på sjukhus och äldrevårdsinstutitioner. Att man behöver vara kärnfrisk för att klara av att vårdas på sjukhus är ju allmänt känt. Men med de arbetsförhållanden som personalen i en sådan situation måste ha, är det givetvis en omöjlighet att hålla sig frisk någon längre tid.

Det finns hur många andra lika talande exempel som helst på liknande sjukdomstillstånd. Allt beror naturligtvis på den fullständigt orimliga arbetsmarknadspolitik som förs. Den politiker som inte begriper detta bör omedelbart långtidssjukskriva sig och hänge sig åt en längre tids tankeverksamhet i friska luften utanför alla paragrafer.


Om författaren

Författare:
göran holm

Om artikeln

Publicerad: 13 mar 2003 15:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: