sourze.se

Cannabis måste legaliseras

Jag anser att cannabis måste legaliseras snarast i Sverige. Anledningarna till det är många och jag tänker här belysa de viktigaste.

I Sverige är det olagligt att köpa, använda och inneha cannabis. Det är olagligt att odla, att förpacka och att förvara. Man får inte förmedla kontakter mellan köpare och säljare.

Detta är i sin ordning anser många. Om man till exempel läser om cannabis på CANs Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning hemsida så kan man ju läsa att:
- Cannabis är fysiskt och psykiskt beroendeframkallande
- THC den verksamma substansen i cannabis är fettlösligt vilket ger upphov till oförutsägbara återrus
- Cannabisrök är dåligt för luftvägarna och ger högre risk att få cancer
- man löper större risk att drabbas av psykotiska symptom
- gravida som röker föder barn med låg födelsevikt

CANs genomgång i sig förklarar knappt varför cannabis är olagligt. Två av de främsta skälen att kriminalisera en drog torde vara att den är beroendeframkallande och farlig för brukaren. CANs genomgång visar att Cannabis är beroendeframkallande, men hur farligt är det för rökaren?

Cannabisrök kan innehålla upp till 50 gånger mer tjära än en vanlig cigarett, påstår CAN, emedan mer trovärdiga källor hävdar att det snarare rör sig om 50 procent mer tjära. Oavsett så röker sällan en cannabisbrukare 20 jointar om dagen vilket inte är ovanligt bland rökare ett paket om dagen. Det är alltså sant att det finns en risk att man drabbas av luftrörsbesvär och cancer, men det är inte mer sannolikt att man gör det än om man röker. Och som vi minns är tobak lagligt. Utöver detta kan även nämnas att man både kan äta och dricka cannabis, vilket helt tar bort denna risk.

Detta att THC är fettlösligt är sant, däremot att det skulle kunna ge återrus är en gammal myt 1 som det är dags att avliva. Om det var så att THC var verksamt under den tid det tar för det att helt brytas ner så skulle man ju uppleva ett rus i upp till åtta dagar, vilket man inte gör. Däremot kan spår av THC finnas kvar i kroppen så lång tid.

Att gravida som röker cannabis kan föda barn med låg födelsevikt känns som ett väldigt ointressant argument. Gravida som dricker alkohol eller röker tobak kan nog inte heller räkna med Sveriges friskaste nyfödda, men inte är det förbjudet för det? Man ska helt enkelt inte bruka några droger alls under graviditeten och när vi tar en titt på hur beroendeframkallande cannabis är kommer vi se att det är lättare att avstå från just cannabis än alkohol och tobak.

Att man kan drabbas av till exempel haschpsykoser eller liknande psykiska problem brukar oftast anföras som skäl för en kriminalisering. Här är det dock så att till exempel den kanadensiska senatens rapport om cannabis en sammanfattning hittar du på: Länk: parl.gc.ca konstaterar att detta i sällsynta fall, med personer som har förutsättningarna för att drabbas, kan hända. På CANs hemsida skriver man att risken ganska exakt är sex gånger högre att man drabbas. Sex gånger högre än vad? När jag kliver ombord på ett plan är risken oändligt mycket större för att jag drabbas av en flygolycka än om jag sitter framför tv:n, men den är fortfarande väldigt liten procentuellt sett.

Man kan alltså konstatera att farorna för brukaren, är betydligt mindre än vad CAN ger sken av och att det skälet för att kriminalisera cannabis inte är giltigt. Men drogen är ju även beroendeframkallande, vilket i sig kan vara tillräckligt negativt.

Men nu är inte cannabis så beroendeframkallande som man kanske kan tro. Samma kanadensiska rapport som jag nämner ovan finner att 5-10 procent av användarna av cannabis blir beroende, jämför detta med tobak och heroin, 35-50 procent och alkohol och kokain, 15-20 procent av användarna. Cannabis är alltså mindre beroendeframkallande än tobak och alkohol, två fullt lagliga droger som genererar många skattekronor. Inte heller detta skäl till att cannabis är olagligt håller för en närmare granskning.

Men är inte cannabis en inkörsport till tyngre droger? Om det nu är så att cannabis är en inkörsport till tyngre droger, så borde alltså Sverige ha färre tunga missbrukare än till exempel Nederländerna som har en liberal hållning gentemot cannabis, eftersom färre faktiskt har tillgång till och kan pröva cannabis i Sverige. Tyvärr, vilket är det hemskaste med detta, så är inte det sant. Sverige har i princip lika många tunga missbrukare som Nederländerna, detta trots att Nederländerna har dubbelt så stor befolkning, ligger centralt i Europa och har en liberal narkotikapolitik. Om det inte vore nog med det så dör det en heroinist om dagen i Sverige.

Jag finner alltså att cannabis inte är lika farligt som påstås, inte lika beroendeframkallande som hävdas och att det inte leder till bruk av tyngre droger. Det är i många hänseenden mindre farligt än tobak och alkohol som kan säljas öppet på dagtid i Sverige. Cannabisbrukare tvingas däremot begå en brottslig handling om de vill bruka sin drog.

Ett slags totalitär syn på det hela där man vill skydda Sverige och svenskarna från "ytterligare en drog" tycker jag också är helt förkastlig. Även så är argumentationen från människor som kommenterar frågan med "skaffa ett liv istället för att använda droger", samma människor som sen röker en cigg eller tar en öl. Det handlar inte om det. Det handlar om rätten att själv välja livsstil. Om jag inte vill sitta och flabba med kompisarna på krogen utan istället föra introverta diskussioner om just ingenting i en rökdimma, så är det min ensak!

Vi bör genast legalisera cannabis på så vis att det är lagligt att inneha, odla, sälja under kontrollerade former. Det bör inte vara tillåtet för personer under 18 år att köpa cannabis, precis som för tobak. Valet att bruka en eller annan drog bör fattas då man är mogen nog att fatta det.

Källor:
1. Zimmer, Lynn Ph.D., Morgan, John P M.D.; Marijuana Myths, Marijuana Facts: A Review of the Scientific Evidence


Om författaren

Författare:
Tommie Nygren

Om artikeln

Publicerad: 11 dec 2002 16:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: