sourze.se

Om att flytta på saker

Under stadens gator finns ett nätverk av ledningar för att på enklaste sätt förse alla med vatten. Nästan lika enkelt borde det vara att flytta det som odlas på åkrarna till vars och ens matbord.

Alltså någon form av kulvertnätverk som löpte under gatunivån eller några meter ovanför. Tvärsnittet på dessa kulvertar skulle kanske inte behöva vara mer än ca 2 x 1 meter och i dessa så borde det ringla små långsträckta containrar till exempel 2300 x 640 x 380 mm på spår och fram till olika hämtställen. Det mesta av lastbilstrafiken skulle då inte längre behöva trafikera stadens gator. Lastpallar och truckar borde även de vara onödiga när det gäller i och urlastningar.

Till och från städerna så kunde balktrafiken längs tillfartlederna transportera containrarna nattetid. Balktrafik: Länk: swedetrack.com

På så sätt skulle vi slippa tunga diesellastbilar med dödande avgaser, lastpallar och truckar som lyfter upp och ner lastpallarna, lastbilar som backar in på trånga stadsutrymmen etcetera.

Dessutom skulle vi slippa stora monteringsfabriker som till exempel Volvo, Elektrolux, Huskvarna med flera, varuhus, detaljhandeln och så vidare.

Detta gäller naturligtvis för att alla nödvändighetsvaror skulle bli billigare för de som vill använda lönen till något annat. Allt skulle kunna beställas via Internet med ett klick på en bild på datorskärmen. Dessutom innan några råmaterial börjar bearbetas, och samtidigt med att betalningen deponeras. Alla råmaterial skulle kunna bearbetas och ytbehandlas i sidodepåer längs kulvertnätet. Om man jämför med Formel 1 så istället för att fjorton armar byter däck mm., så kan hundra robotarmar bearbeta, ytbehandla, sortera, adressera, förmontera och så vidare...

Vem som helst kan vrida på kranen för ett glas vatten och ändå så finns det de som bär backar med vatten från butiken och tillbaka med tombacken. För de som inte gillar förändringar så borde det därför inte behöva bli någon skillnad om efterfrågan fortsätter att finnas. För de som vill använda pengarna till annat än mat, bostad och alla andra saker så skulle valfriheten öka dramatiskt.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 30 okt 2002 09:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: