sourze.se

Vi är inte "era invandrare" SVT!

Det pågår ett språkmord i Sverige. Mördarna döljer sitt brott väl och alla som letar efter gärningsmän och kvinnor tittar åt fel håll.

Sverige har anslutit sig till Europarådets konvention om nationella minoriteter genom att anta lagen om nationella minoriteter i april 2000. Lagen garanterar skydd och rättigheter för ett antal definierade minoritetsspråk och -kulturer, bland annat finskan i Sverige. De andra: samiska, romani, jiddisch, teckenspråk.

SVT:s sändningsavtal med staten poängterar bland annat i paragraf 15 hur en av public service-företagets uppgifter är att garantera programutbudet och ge information till minoriteterna. Styrdokumentet anger även nivån; de ekonomiska resurserna får inte understiga nivån för år 2001.

Jag undrar nu hur det är möjligt att SVT planerar att lägga ned det finska programmet EKG på SVT utan att klart markera att det kommer annat finskt till dess plats? Jag undrar vidare hur SVT kan ha två högsta chefer, Jutterström och Jakobsson, som är okunniga i de lagar och avtal som styr SVT:s verksamhet samt i konventioner som styr Sveriges förhållningssätt till minoriteter - att de inte ens kan använda det rätta begreppet minoriteter utan buntar ihop alla till invandrare.

Dessutom undrar jag varför SVT:s så kallade integrationsutredning inte ens har talat med den berörda finska redaktionen under utredningen, något jag fått bekräftat idag av den berörda redaktionen. Trots detta har SVT synpunkter om redaktionen och dess program.

Jag undrar vidare vilken innebörd begreppet integration har på SVT eftersom det i praktiken verkar som att invandrare och minoriteter skall vägras rätten att formulera frågor och sätta agendan i ärenden som gäller dem.

Jag skulle också gärna gärna vilja ha ett klart svar på varför man är ute efter minoriteternas och invandrarnas program på SVT. Ingen tycks kunna svara på den frågan. Är vi kanske ett hot? Sparnit räcker inte som svar, så slimmade som programmen redan är, och SVT måste ju fylla luckan med något i alla fall.

Jag undrar också varför integrationsminister Mona Sahlin inte har reagerat på SVT:s vidlyftiga sätt att tolka gällande lagar och avtal.

Har du också en finsk mamma? I så fall har hon snart inget att titta på på TV. Särskilt illa blir det för den gamla mamman som inte bor i Stockholmstrakterna där vissa kabeltvbolag visar finsk tv YLE, och som dessutom under ålderns höst tappar den lärda svenskan, som de gamla gör när de sakta återgår till modersmålet och barndomsminnen. Lika jobbigt blir det för barnen som får lära sig att modersmålet finskan är inget värt eftersom man inte ens på TV tycker att det skall höras. De tror att föräldrarnas språk är fult, och vill inte tala det sedan. Smidigt sätt att mörda ett språk, strypa det i medier.

Jag hoppas att få igång en konstruktiv debatt om den svenska minoritetspolitiken, samt hur viktigt det är i dagens samhälle för de olika grupperna få en rättvis bild av sig själva i medier. Därför hoppas jag att SVT:s högsta ledning med Christina Jutterström i spetsen slutar att kalla oss sverigefinländare för "våra invandrare" av två orsaker: jag tillhör inte dig, Jutterström, och vi talar här om en MINORITET på 450 000 personer och därmed en stor grupp tv-licensbetalare.

Jag tycker inte att det är för mycket begärt att för dessa pengar få en halvtimme i veckan riktat till oss på vårt modersmål.

Tycker ni det är orimligt?

Om inte, reagera till Leif Jakobsson eller Christina Jutterström innan november då SVT fastställer sin budget.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 07 okt 2002 16:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: