sourze.se

Lägg bevisbördan på dem som diskriminerar

Layla Al Attar frågade i början av sommaren politikerna: "Varför får jag inget jobb i Sverige?" Tolv år och nio års sökande av 270 jobb utan resultat.

Det är uppenbart att Sverige har en usel integrationspolitik där människor diskrimineras dagligen.

Frågor som rör diskriminering handlar mycket om förutfattade meningar, rädsla och främlingsfientlighet. Därför är det enormt viktigt att arbeta för att bryta etnocentrismen i samhället och öka toleransen, där människor inte är uppdelade i Vi och De. Kampen mot rasism, etnocentrism och diskriminering måste föras på flera plan. Det handlar om att bryta diskrimineringen, öka förståelsen och bejaka mångfald i stället för likriktning. Det är både ett långsiktigt och kortsiktigt arbete. I detta arbete skulle vi gärna se att man inrättade ett NGO-styrt nationellt center mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Vi vill också att skolorna ska arbeta mer aktivt med toleransfrågor.

Lagstiftningen mot diskriminering måste skärpas. Som det är idag måste den som anser sig vara diskriminerad bevisa det. I stället borde bevisbördan ligga på den som diskriminerar, dvs i detta fall arbetsgivare måste bevisa att de inte har diskriminerat Layla när de inte har gett henne något jobb. Det är ett grundläggande fel som gör att människor om och om igen diskrimineras utan att de kan "bevisa" att det är så. Detta måste ändras om lagen ska vara ett skydd och hinder för diskriminering och inte bara en fin dekorationslag.

Miljöpartiet vill också slå ihop alla former av lagar om diskriminering till en anti-diskrimineringslag baserad på mänskliga rättigheter. I dag är det ett mycket spretigt system med olika lagar för olika grupper. Det skulle vara bättre att samla dessa under samma tak och jämställdhets- och mångfaldsplaner ingick som en del av lagen.

Det behövs också starkare åtgärder att sätta in mot dem som diskriminerar, så att det känns.

I samarbetet med regeringen har Miljöpartiet lyckats driva igenom antidiskrimineringsklausuler i offentliga upphandlingar. Dessa klausuler innebär att kommunen, landstinget eller staten kan upphäva avtal med företag som diskriminerar. Det kan fungera som ett bra komplement till lagar. Vi vill också se antidiskrimineringsvillkor i utskänkningstillstånd, vilket innebär att restauranger riskerar sina tillstånd för alkoholförsäljning om de diskriminerar.

Förutom att sätta in åtgärder mot diskriminering och arbeta långsiktigt med toleransfrågor, är det viktigt att alla människor som kommer till Sverige får en individuell behandling. En läkare och analfabet ska inte sättas i samma klass. Man kunde arbeta mer med mentorskap, och utveckla samarbetet mellan utbildning, arbetsförmedling och företag i kommuner. Friåret som Miljöpartiet drev igenom att göras på försök i 12 kommuner, bör införas i alla kommuner och kan vara en öppning för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Mycket, mycket mer måste göras. Men det här var lite av det som Miljöpartiet tycker.


Om författaren

Författare:
Gustav Fridolin JR

Om artikeln

Publicerad: 26 aug 2002 21:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: