sourze.se

Underligt att ge sig på vänstern, Bergh

Vänsterpartiet har alltid samlats under parollen Internationell Solidaritet. Vi kämpar för ett mångkulturellt Sverige och mot främlingsfientlighet och rasism.

Vi anser att ett lands asyl- och flyktingpolitik är den allra tydligaste värdemätaren på hur stor vikt tillmäts försvaret av de mänskliga rättigheterna. Människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter är grundbulten i vår politik. Vänsterpartiets mål är ett samhälle där klass, kön och etnisk bakgrund saknar betydelse för våra möjligheter i livet.

På Sourze kritiserar Andreas Bergh både LO och den svenska vänstern för att vara emot idén om fri in- och utvandring. Men det verkar som om Berghs argument framför allt är riktade mot LO:s integrations- och invandringspolitik. Hans sätt att sätta likhetstecken mellan Vänsterpartiet och LO visar på brist på kunskap om vår partipolitik. Jag kan svara för Vänsterpartiet, men inte för LO som får svara för sin egen politik.

Bergh verkar tro att det bara är vänstern som är emot idén om en helt fri in- och utvandring, men faktum är att alla riksdagspartierna är för någon form av reglering av invandring. Det framgår också tydligt av artikeln att Bergh inte är särskilt insatt i Vänsterpartiets migrationspolitik. Detta speglar sig bland annat i att Bergh påstår att Vänsterpartiet skulle vara emot idén om fri in- och utvandring av den anledningen att "fri invandring skulle leda till ökad arbetslöshet" eller att "fri invandring gör det omöjligt att ha en välfärdsstat med generösa bidrag"; ingenstans har Vänsterpartiet uttalat sig om detta.

Däremot har Vänsterpartiet lagt ett förslag om att det ska tillsättas en utredning för att klarlägga både behovet av en framtida arbetskraftsinvandring och hur den skulle kunna regleras på ett lämpligt sätt.

Det tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna att kunna lämna det egna landet och söka asyl i ett annat land. Det är mycket underligt av Bergh att ge sig på Vänsterpartiet som aktivt arbetar för en öppnare värld.

Anslut dig i stället till vår starka kritik av regeringens allt mer inhumana och restriktiva flyktingpolitik som nu bedrivs inom ramen för Schengen-avtalet.


Om författaren

Författare:
Gudrun Schyman

Om artikeln

Publicerad: 07 maj 2002 14:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: