sourze.se
Artikelbild

USA versus fortress Europe?

USA inför tullar på stål för att rädda sin egen industri. USA vill uppenbarligen bara ta det goda med globalisering och låta andra ta det onda.

Det som händer i USA är ju ingenting unikt. Med jämna mellanrum går någon industri omkull i tävlingen. Men inte höjs tullarna för det. Själva idén med konkurrens är vad jag förstår att industrierna mer eller mindre ska tvingas bli effektivare.

Men USA, som så ofta säger sig förespråka frihandel, väljer en annan väg. De skyddar istället industrin från konkurrensen. Fördelarna med en europeisk union syns tydligt i sådana lägen. Bushs galenskaper står inte oemotsagda. USA är inte längre den enda stormakten.

USA har ju redan ett flertal orättvisa tullar på bland annat matvaror. Liknande åtgärder kommer vi förmodligen att ser mer av i framtiden. Något land vill plötsligt rädda sig själv och andra länder reagerar med samma medel. EU svarar kanske med att bygga en fästning. Fortress Europe kan bli verklighet. Istället för att starta det mest omfattande handelskriget på decennier är det kanske dags för alla parter att diskutera hur dem som slås ut av konkurrensen ska ges en ny chans. Det finns alltid förlorare under kapitalismen och det behövs en stadga för hur detta problem ska hanteras. Det går inte att reagera med panikåtgärder mot ett problem som är inbyggt i systemet.

Där finns äldre kvinnor som inte räknar med att få ett nytt jobb efter nedläggningen av däckfabriken. Ingen satsar på att vidareutbilda människor i den åldern. Men Sverige inför ju inte för den skull tullar på däck.

Som vanligt förs åsikten fram att det är för kapitalägarnas skull - pensionärer till exempel - tullen iförs i USA. När en svensk fabriks ohälsosamma miljö ledde till att flera arbetare blev sjuka sa någon att kapitalägarna skulle bli fattiga om ingenting gjordes, eftersom massmedias intensiva bevakning skulle sänka marknadens förtroende för företaget. De sjuka arbetarna var en bisak. Kapitalägarperspektivet - share holder value teorin - har fått full genomslagskraft.

Rikta istället uppmärksamheten mot dem som verkligen drabbas, mot de som kanske inte återhämtar sig när en industri går omkull. USA och fortress Europe borde tillsammans införa en social stadga för att undvika nationalistiska åtgärder när globaliseringens baksida visar sig. Kanske kan detta problem inom systemet, som så länge varit känt, tas på fullt allvar först nu när till och med USA inser att det inte finns någon egentlig win-win situation.


Om författaren

Författare:
Henrik Hermansson

Om artikeln

Publicerad: 07 mar 2002 09:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: