sourze.se

Förbjudna tankar

"Vi är inga kriminella. Vi har bara anpassat oss till systemet som finns här."

En längre tid nu, har många försökt föra en öppen debatt kring invandrarnas integration. En del ser integrationen som något positivt, det vill säga politiker, medan folket ser den som något totalt misslyckat. Med en stor frihetskänsla demokrati ska jag försöka skriva ned mina personliga tankar och åsikter.

Jag kan börja med invandrare, självkritik är nyttig för den framtida utvecklingen. Något som vi invandrare aldrig kommer att kunna förneka, är att det svenska folket är humant. Många gånger har jag haft världskartan framför mig med målet att kunna hitta ännu ett land på planeten Jorden som är som Sverige. Och jag lyckades tyvärr inte. Sverige är unikt. Rik eller mindre rik, svensk eller invandrare, sjuk eller frisk, arbetande eller arbetslös, alla har en lägenhet eller ett hus. Tusentals av oss som kommit till Sverige har aldrig haft möjlighet att leva ett normalt liv i våra länder. Vi har aldrig haft så mycket varmt och kallt vatten i överskott. Vi har aldrig haft värme i alla rummen dygnet runt. Många av oss har inte haft de grundläggande saker som möbler, telefon, skolmaterial, riktiga kläder och så vidare. Många har aldrig haft en bil, och om en dator kunde de bara drömma. Hur länge skulle jag kunna skriva om möjligheter till utbildning? Inte ens i USA, världens starkaste makt finns det inte så mycket möjligheter till utbildning som här i Sverige.

Vilket land i världen har så många parker, cykelbanor, och så ordnad trafik som Sverige? Vilket land i världen har så många miljöhus? Min vän från Balkan skämtade en gång och sade att han hellre skulle ha bott i ett miljöhus här i Sverige än att återvända till sin "nya demokratiska hemland". Om allt det goda man har här i Sverige, skulle jag kunna skriva romaner om. Nu vill jag ännu en gång upprepa att det svenska folket är ett humant folk. Och att Sverige är unikt i världen.

Om allt detta stämmer, och det gör det ju, varför har det svenska folket problem med invandrare, och många invandrare ser ingen framtid i Sverige? Finns det en "Berlinmur" mellan er och oss? Vilken framtid ser politiker, det svenska folket, och invandrare i denna mur? Kan man bryta sönder denna mur som finns i vårt psyke? Jag tycker att just kriminaliteten bland oss invandrare var en stark grund för uppbyggandet av muren.

I början av 90-talet har Sverige öppnat sina humanitära dörrar och tagit emot tusentals flyktingar utan att ha en konkret planering för dem. Då var det viktigt att fylla ut tusentals tomma lägenheter och förverkliga de tillfälliga intressena. Idag, efter tio år i Sverige har de fortfarande inga behov för att vilja kämpa för integrationen. Idag, tio år efter går de människorna fortfarande på olika kurser som inte leder till något konkret yrke. De snurrar runt i en cirkel av egna och politiska intressen. Många har de senaste tio åren utnyttjat den svenska lagen och svenska politikers mentalitet och har själva med hjälp av egna "studier" kommit fram till slutsatsen att alla människor är lika värda och alla har samma mänskliga rättigheter.

De som kämpar för att få jobb och de som inte kunde bry sig mindre om de får jobb eller inte, är precis lika mycket värda. Och de som betalat skatt och de som inte ens försöker göra det är precis lika mycket värda för samhället. Kriminella och de som inte är det är alla lika värda, och alla har vi samma mänskliga rättigheter. Denna politiska myt att alla är lika värda har gått så extremt till överdrift att många kriminella invandrare lever idag under eget motto: "Vi är inga kriminella. Vi har bara anpassat oss till systemet som finns här".

Denna politiska myt har idag gått i total fel riktning.
Politikerna idag frågar sig inte vem ska ersätta de psykiska skador som är orsakade av stress och irritation. En del av ansvaret ligger på kriminaliteten som finns i samhället.

Vi invandrare har genom att komma till Sverige fått en ny chans att leva ett bättre liv, inte bara vi, utan även våra barn. Det svenska folkets gästfrihet och humanism kan vi inte tacka genom kriminalitet. För dagens svenska politiker låter de orden att "kriminella invandrare" ska återvända hem för hårda och icke humana. Men de hårda och icke humana orden kan påverka positivt också så att invandrare börjar tänka med respekt och bli uppmuntrade att utan rädsla prata om de problem som finns.

Just den politiska tystnaden, rädslan och tillfälliga politiska intressen har lett till att vi idag tänker i vi och de banorna. För att invandrare ska bli integrerade, att det svenska folket inte tror att politikerna inte gör någonting har man föreslagit det svenska folket att öppna Integrationskontor. Det svenska folket har även denna gång varit humant och godkänt projektet. För några år sedan byggde man upp Integrationskontor och idag undrar många vad som pågår där och vilka resultat ger det.

Många invandrare har knackat på dörren till ett av Integrationskontoren och hoppades att få råd om att hitta vägen eller sättet för att bli integrerad. De behövde inte knacka längre på dörrarna för att själva kunna dra slutsatsen att detta endast var byråkratiskt hus. Svar som man kan få där är följande: "Integrationen är din individuella sak!" "Integrationen beror på dig själv!" "Du måste försöka själv!" "Det går inte!" "Vänta!" "Tyvärr, vi kan inte hjälpa dig!"

Många knackar inte längre. Men undrar fortfarande: "Behöver vi Integrationskontor?" Många är idag helt säkra på att de inte behövs.

Den politiska myt att vi alla är lika mycket värda underskattar värdet av att arbeta, känslan av moral försvinner. Därför väljer många invandrare den andra vägen som är enklare, kriminalitetens väg. Många har tyvärr helt missuppfattat mottot om att vi alla är lika mycket värda. Många invandrare trivs med detta, kanske till och med politikerna också. Men något som vi invandrare och ni politiker bör fråga er är om detta är bra för det svenska folket.

Och nu i början av det nya millenniet, efter tio års integration, vid sidan om så mycket humanism har vi en "Berlinmur", vi och de. Kanske hade det varit bättre om vi förvandlade denna mur till klagomuren och vi invandrare och ni politiker öppet och utan rädsla talade om de problem som finns i samhället. Ofta tar ni politiker, bakom stängda dörrar, under tystnadsplikt och utan närvaro av invandrare, beslut som berör invandrarnas liv, endast inom ramen för Era politiska intressen.

Ni, politiker, måste säkert, om inte idag, så inom snar framtid tillåta en öppen debatt om de problem som finns. Endast öppen debatt kan bryta muren, Endast öppen debatt kan få det svenska folket att acceptera, att vi invandrare också är det svenska folket.

Förutom att ha en öppen debatt om de problemen som finns i samhället är det nödvändigt att ändra invandrarpolitiken. Så att det aldrig händer igen att en läkare väntar på uppehållstillstånd på en flyktingförläggning i 3-4 år. Och att rätten till uppehållstillstånd får bara personerna som fått intyg från psykiatriska kliniken. Det är dags att tänka på hur man kan göra för att hjälpa människor innan de får psykiska problem.

Låt oss sluta göra planeringar och program för invandrare. Låt oss tillsammans göra planeringar och program för Sveriges framtid!


Om författaren

Författare:
Slava Nenadic

Om artikeln

Publicerad: 18 okt 2001 16:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: