sourze.se

Ett nytt valsystem är ett bra förslag

Bra rutet Ramona! Ett nytt valsystem ger oss snabbt två partier i stället för nuvarande sju.

Varje valsystem har sina för- och nackdelar men fördelarna med ett så kallat majoritetsvalsystem väger vida upp nackdelarna eftersom det skulle ge oss en partistruktur som skulle skapa ökade förutsättningar för växlingar i regeringsinnehavet.

Det är ju demokratins innersta innebörd. Nu riskerar vi att få ett evigt socialdemokratiskt regeringsinnehav tack vara stödpartierna v och mp som sluter upp och stöttar sossarna även om dessa går emot deras egna program och förslag.

Men vi får också en annan klar fördel. Tjafset mellan nuvarande oppositionspartier försvinner, i ett tvåpartisystem tvingas de att samordna sin politik och visa upp klara regeringsprogram före valen. Väljarna får en rejäl chans att välja direkt på valdagen och sedan lita på att vinnande partiprogram verkligen fullföljs under kommande regeringsperiod.

Rent tekniskt innebär ett majoritetsvalsystem att landet indelas i lika många valkretsar som antalet riksdagsledamöter. I varje valkrets väljs alltså en riksdagsledamot, den blir vald som får de flesta rösterna. Detta ledar till att det knappast finns plats för två tävlande partier.

Majoritetsval kan lätt förenas med personval. Även om bara en kandidat ska väljas så kan ju partiet sätta upp flera kandidater på listan. Den röstande får då pricka för den kandidat han eller hon stöder och vill se vald. Och den blir vald som får de flesta kryssen. Tala om effektiv demokrati!!

Som jag skrev i en artikel i Sourze i januari så blir kandidaterna synliggjorda på ett helt annat sätt än vid dagens val då kandidaterna döljs bakom partinamnet. Knappast någon väljare kan i dag namnge den riksdagsledamot som han eller hon valde vid förra valet. Möjligtvis kommer de ihåg namnet på partiet. Ett majoritetsvalsystem ger chansen till den enskilde kandidaten att verkligen på allvar presentera sig för väljarna. I Storbritannien går kandidaterna på hembesök och hälsar på alla sina tilltänkta väljare under valrörelsen.

Ditt förslag Ramona om att halvera antalet riksdagsledamöter är rätt i tiden. Sverige har ett onormalt stort antal ledamöter i riksdagen jämfört med andra länder.

Vi har hört tillräcklig om hur slarvigt många riksdagsledamöter sköter sina uppdrag. Att sitta i riksdagen och uppbära lön trots att man inte deltar i arbetet skulle naturligtvis inte kunna förekomma. Eller för att ta ett annat exempel; att åka taxi för hundratusentals kronor under ett enda år till och från riksdagen trots att man lätt kan åka med allmänna kommunikationer kan givetvis ske endast när riksdagsledamoten är okänd.

Vid majoritetsval kan små förskjutningar i väljaropinionen leda till stora mandatförändringar. Det är ingen nackdel. Tvärtom är det en fördel om man anser att det just är förskjutningarna i opinionen som ska bilda underlag för regeringsbildandet.

Låt frågan om nytt valsystem komma upp i nästa års valrörelse, det kan nog ge liv åt demokratidebatten och ersätta dagens nästan livlösa debatt om ett rejält väljarinflytande.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 19 apr 2001 16:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: