sourze.se

Vi är på väg mot ett nytt valsystem

Sverige behöver ett stabilt partisystem som ger väljarna makt i en politisk orolig tid.

Kommentarer

Sverige- en socialistisk enpartistat

Det är inte majoritetsval som cementerar s-styret i vårt land. Det är vårt nuvarande valsystem som har gett och ger oss ett evigt socialiststyre.

Kommentarer

Nytt valsystem ger bättre politiker

Får en väljare frågan om han eller hon kan namnge en riksdagsledamot från det parti man röstade på vid senaste valet blir svaret med sannolikhet nej.

Kommentarer