sourze.se

Bosse Ringholm prioriterar!

Finansministern medger inledningsvis i sitt svar på min artikel i Sourze "Se upp för en pensionsärsrevolt" att även de äldre bör få ta del av den förbättrade ekonomin i landet.

"Om jag skulle tillgodose alla önskemål skulle vi snart hamna i nya budgetunderskott med efterföljande budgetsaneringar", säger han och betonar att han måste prioritera vissa åtgärder framför andra.

Bosse Ringholm tycker att han redan lagt mycket pengar till åtgärder som gagnar pensionärerna. Bland annat har vi fått ökade anslag till sjukvården och äldreomsorgen och - hör och häpna - tandvården tillförs en halv miljard före 2003.

Vi har också fått mera pengar till polisen för att bland annat äldre ska känna sig trygga. Allt detta är naturligtvis bra men det rör ju inte den huvudfråga som jag tagit upp i min artikel. Jag efterlyste den många gånger utlovade kompensationen till pensionärerna för de sänkningar av deras pensioner som skedde under 90-talet.

Man reducerade basbeloppet och sänkte pensionerna. Det vill säga, man sänkte en redan intjänad pension!

Inkomstrelaterade pensioner som till exempel ATP är ju liksom avtalspensioner intjänad lön. Egentligen är det rent otroligt att politikerna kunnat gå in och skära i det som företagen enligt lag betalt in för anställdas pensioner. Ännu otroligare är att man svek den utlovade kompensationen för dessa ingrepp. Pensionsutfästelser som bygger på inbetalda pensionsavgifter måste staten ha skyldighet att fullgöra. Det förhållandet att man nu i det nya pensionssystemet kommer att indexreglera pensionerna i förhållande till löneutvecklingen och därigenom rätta till det hela kan ju inte frita staten från förpliktelser mot pensionärerna i nuvarande pensionssystem.

Jämförelser mellan yrkesverksammas och pensionärers inkomstutveckling under 1990-talet visar mycket klart att pensionärerna hamnat på efterkälken. Enligt LO:s lönestatistik har till exempel arbetare inom verkstadsindustrin ökat sin lön med 24,9 procent under tiden 1994 till 2000. Tjänstemän inom verkstadsindustrin har ökat sin lön ännu mer under samma tid nämligen med 33,3 procent.

Liknande siffror redovisas för andra yrkesgrupper i det privata näringslivet men även för anställda inom stat landsting och kommun. Här två talande exempel: En tjänsteman som l994 hade en genomsnittlig inkomst på 16 000 kronor i månaden hade fått sin lön ökad med 22 procent per år och har i dag 19 520 kronor i månaden. En pensionär med högsta ATP poäng hade 1994 en pension på 13 659 kronor per månad och har i dag 14 406 kronor per månad. En ökning med 6,2 procent eller 1,03 procent per år.

Löntagare har kompenserats fullt ut över hela fältet men pensionärerna har i dag en eftersläpning på 10 procent för att uppnå 1990 års pensionsnivå. Märkligt att Bosse Ringholm inte förmår inse att pensionen är inget man tilldelar människor som bidrag - det är inarbetad lön och därmed personlig egendom. Och för personlig egendom finns en skyddslag. Läs den Bosse Ringholm.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 08 mar 2001 10:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: