sourze.se

Stäng djurfabrikerna Persson!

Vi vandrar mitt i en moralisk katastrof. Desto mer vi vet, desto större är vårt ansvar. Nu vill vi öka ditt ansvar.
I Sverige dödas varje år 75 miljoner oskyldiga individer.

Instängda i fabriker har de fråntagits sina egna intressen. Många av dem lider under sitt kraftigt förkortade liv. De är djur, precis som vi människor. 600 000 av dem är kor, fyra miljoner är grisar och 66 miljoner är hönor. Ingen av dem har chans att påverka sitt öde.

I din regeringsförklaring talade du Göran Persson om behovet av långsiktig ekologisk balans. Du lyfter på ett trovärdigt sätt fram etiska frågor och moraliska katastrofer vi aldrig får glömma. Detta halvår leder du arbetet i den europeiska unionen som säger sig ha som "en av sina högsta prioriteringar att förändra jordbrukspolitiken".

Alltihop ska, antar vi, vila i en kristen bärmhärtighetssyn som värnar om den svage. Nu säger du dig ha fått svårare att ta för dig av korven och syltan. Orden är vackra och viktiga, men handling är viktigare.

Stäng djurfabrikerna!

Du Margareta Winberg efterlyser en debatt om djurhållningen. Vår uppfattning är: Avskaffa den! Skälen är både etiska och ekonomiska. I vårt framtidsland håller vi inte djurindivider fångna för att sedan döda och äta dem. En orealistisk utopi? Ja, ungefär lika orealistisk som om någon för ett par hundra år sedan sagt att man inte får äga, köpa eller sälja människor. Handel med slavar är lika gammal som den med djur. Den upplyste Aristoteles talade om dem som levande egendom och så har varit fallet ända till för hundra år sedan.

Eller är vi lika orealistiska som dem som för hundra år sedan sade att kvinnor borde ha samma rättigheter som män? Det är med ökad kunskap vi kan förändra. När slavägarens son fick veta att han inte var väsenskild från vare sig sin syster eller den som hade mörkare hud fick han ett ansvar och kunde ställas till svars.

Låt oss därför sprida lite kunskap om hur våra vanligaste djur har det i sina svenska fabriker. För ni tycker väl att en person som äter den unga grisen, kon eller kycklingen också har ett ansvar för att känna till hur dessa djurindivider lever, hur de kan uppfylla sina intressen, hur gamla de blir och hur de dödas? Det blir en kort och stereotyp berättelse. Precis som livet på de svenska fabrikerna. Vi tjatar om att det är svenska fabriker för att frågan återigen inte ska stanna vid att det är värre utomlands.

Låt oss börja med grisen. Visste ni förresten att grisen socialt är påfallande lik hunden. Inne i svinstallarna idag måste uppfödarna ofta bära mask av hälsoskäl. Grisen som trängs där dygnet runt får antibiotika eller avlivas i förtid när den blir sjuk.

Tänk dig en hund som levde på storleken av två A4:or. Utan att någonsin komma ut i dagsljus göds grisen idag upp till sin avlivning på mindre än ett halvår. Då skärs den ännu levande upp i halsen efter att ha gasats till medvetslöshet.

Vet ni hur gammal kycklingen blir innan den grillas? Den blir trettio dagar. Ett rekord som snart kommer att slås. Den är en industriprodukt som i trettio dagar trängts med ljuset tänt nästan dygnet runt så att ögonen rinner och benen skulle brista om den fick fortsätta att leva. Värphönan slits ut psykiskt och fysiskt på ett år eller två i sin fortfarande trånga burar. De flesta av hennes bröder mals ner i kvarnar eller kvävs redan som nyfödda.

Köttkalvarna blir ungefär ett år innan den hårda utfodringen är slut och de skjuts mellan ögonen på ett slakteri. Deras mor fortsätter att föda kalvar som hon knappt får träffa. Under större delen av året står mjölkkon uppbunden och får kliva i sin egen lösa avföring som är en konsekvens av den massiva proteinutfodringen.

Människans livslängd har ökat samtidigt som den minskat för de djur vi håller fångna. Under den korta tid de lever har vi tagit ifrån dem möjligheten att tillvarata sina egna intressen. Djurhållningen är inte ett utländskt problem det är i högsta grad vårt eget.

Stäng djurfabrikerna.

Sverige har blivit ordförandeland i EU. Ett EU vars höga murar stänger ute tredje världen. Visste ni att subventionen till en ko i EU under ett år är större än medelinkomsten för hälften av jordens befolkning? Det finns ett samband. Men det kommer varken kon eller människor i tredje världen till del. Det plågar dem båda och skapar en ekologisk obalans.

Visste ni att ett hektar ärtväxter kan producera tio gånger mer protein än ett hektar som används för köttproduktion. Ärtväxter ger alltså tio gånger så mycket. Ett kilo vete kräver i genomsnitt 250 liter vatten. Ett kilo kött 25 000 liter - hundra gånger mer vatten med andra ord. För nötkötts-protein åtgår 100 000 liter vatten. För sojaprotein 2 000 liter.

Att gå via djur för att få protein är inte god ekonomi, varken för nationer eller för den enskilda medborgarens plånbok. Men detta syns idag inte på prislappen i affären - jordbrukspolitikens subventioner skymmer sikten. Idag får djurindustrierna två tredjedelar av OECD-ländernas jordbruksstöd. De politiskt styrda krediterna, skatte-lättnaderna och de tekniska stöden håller köttproduktionen under armarna.

Om all köttproduktionens miljöpåverkan, fossila bränsleförbrukning, grundvattenförstörelse, jordbrukskemikaliernas förorening, metan och ammoniak-utsläpp verkligen bokfördes på köttkontot, skulle kött-priset stiga till det dubbla eller tredubbla. Detta enligt utredningsinstutet Worldwatch i USA. Vårt eget naturvårdsverk går på samma linje och rekommenderar av miljöskäl en sänkning av köttkonsumtionen i Sverige med 75 procent till Agendaåret 2021.

Ni måste övertyga era europeiska unionskamrater om den rådande jordbrukspolitikens vansinne.

Stäng djurfabrikerna!

Hunden liknar grisen. Precis som schimpansen liknar människan. Mer än vad den liknar gorillan faktiskt. Så pass mycket att Linné hade svårt att skilja oss åt.

Vilka är de egenskaper som ger människodjuret rätten att hålla andra djur fångna innan de dödas och äts? Vissa stater har ibland tagit sig en sådan rätt. Det kallas fascism. Det är den starkes rätt. Det finns en annan omständighet som skulle kunna ge oss rätten. Vår egen överlevnad. Men att dessa djur föds upp för vår skull är ingen nödvändighet. Det handlar inte om vår överlevnad. Det handlar om ett val vi gör för att äta det vi tycker är gott. Precis som dig Göran Persson, gillade vi köttkorv och pastej men det går att avstå. Det går att ändra sina vanor. Vi har ett val.

Stäng djurfabrikerna.

Ni eller andra kommer troligen inte att sluta äta kött på grund av den debatt som nu pågår eller annan nyvunnen kunskap. Men vi hoppas och tror att ett frö kommer att växa i er. Ett tvivel som era barn kanske redan väckt hos er?

Kanske börjar ni och andra höra de tysta skriken från köttdiskarna. Från alla dem vars egen värdighet, intresse och liv togs för våran skull. Det fanns en tid när kvinnor dömdes efter andra lagar än män. När hudfärg gav olika rättigheter. När vi inser att våra egenskaper och intressen liknar andra djurindividers kommer vi troligen att se på den tid vi lever i nu med andra ögon. Och kanske minns vi också att det var under en tid då ni två hade ett stor ansvar.

Stäng djurfabrikerna!

P.S. Den solidaritetsrörelse ni företräder har en fin tradition av folkbildning. En landsomfattande kurs i vegetarisk matlagning vore bra både av solidariska, ekonomiska och folkhälsoskäl. Gå den själva så kan ni få tips på bjudmat inför de europeiska toppmötena under våren.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 17 jan 2001 13:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: