sourze.se

Bengt Westerberg – ditt "förlåt" är bara ynkligt

"Bengt Westerberg kunde inte ha varit okunnig om vad som hade försiggått, försiggick och fortfarande försiggår i Konungariket Sverige, eftersom han hade varit och var politiker på toppnivå och innehade ämbetet socialminister perioden 1991-1994."

Kommentarer

Skriv av dig ditt hat

Skriv dina egna hatobjekt. 50 gånger för hand i straffboken precis som i gamla Folkskolan...

Kommentarer

Short cuts!

Varför? Den frågan studsar runt i mitt huvud hela tiden. Varför tog du ditt liv.

Kommentarer

Den svenska fundamentalismen

Den man älskar agar man det är ju för ditt eget bästa!

Kommentarer

Resolved Direction

Denna dikt handlar om den förutbestämda väg som många ungdomar har framför sig, uppstakad av föräldrar eller andra i sin omgivning. Lyssna gärna, men gör ditt eget val.

Kommentarer

All förgängelses gravöl

drick ditt morgonkaffe och räds ej dagen

Kommentarer

Det kan hända ditt barn

Vi har fått upp ögonen för pedofilfaran. Den är inget nytt.

Kommentarer