sourze.se

Lust måste styra utbildningen - inte tvång

"Nu måste vi sätta stopp på den där Leijonborg. Han måste genast sättas på omskolning och kompetensutveckling. Han har ju inte fattat någonting om livet och vad det går ut på."

Kommentarer

Det nya klassamhället

Glöm pengarna, utbildningen och kampen mellan könen. Nu handlar det om helt andra saker.

Kommentarer

Kvantitet eller Kvalitet

Det är tydligt vad regeringen föredrar när det gäller den högre utbildningen...

Kommentarer